Øksnes kommune varsler nå et Nyksundveien er stengt på grunn av ras og rasfare.
– Raset har gått i Kattflåget, men veien er stengt fra Kråknesset og utover mot Nyksund, varsler Øksnes kommune.

– Det pågår undersøkelse nå. Mer informasjon vil komme forløpende, heter det i ei melding fra Øksnes kommune.

– Veien er stengt inntil videre. Øksnes kommune jobber nå med å informere alle berørte, sier kommunalsjef for samfunn og samskaping Robin S. Lillejord.