Det ble offentliggjort etter rentemøtet i Norges Bank torsdag formiddag.

Dermed gikk det som mange forventet: Styringsrenten ligger nå på 2,25 prosent – det høyeste siden 2011 – etter å ha ligget på null prosent i fjor høst. Renten er økt med 1,50 prosentpoeng, bare siden juni.

Og vi har mer i vente: Neste renteheving kommer med stor sannsynlighet allerede i november.

– Betydelig høyere enn ventet

I ei pressemelding skriver Norges Bank at prisveksten har steget raskt de siste månedene, og at den har vært betydelig høyere enn ventet.

– Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar, heter det.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldinga.

– Mange får strammere økonomi

Norges Bank påpeker videre at mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt, samtidig som renten settes opp.

– Men ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere, heter det i pressemeldinga.

– Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren, heter det videre.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

– Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre, konkluderer Norges Bank.