Slik de oversendte dokumentene fra budsjettforliket ser ut, har ikke The Whale blitt med i 2023-budsjettet. Verken The Whale eller Andøy nevnes i noen endringspunkter.

– Det er vi selvfølgelig veldig skuffet over, sier styreleder Benn Eidissen til Bladet Vesterålen.

Han vil ikke kommentere hva konsekvensen for prestisjeprosjektet på Andøya blir, etter at Ap, Sp og SV ikke prioriterte opplevelsessenteret, som etter planen skal bygges på Andenes.

– Jeg må ha en fot i bakken med styret og eierne før jeg gir en nærmere kommentar, sier Eidissen.

– Vi må vurdere hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre framover, legger han til.

Håpet levde

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, ba The Whale om fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2023, for å komme i gang med bygginga i andre kvartal 2023.

I Andøy har håpet levd, noe fakkeltoget nylig var et synlig bevis på, der over 200 personer var møtt fram for å markere støtte til utbygginga.

Tunge løfter

Andøy er som kjent omstilllingskommune, og i Hurdalsplattformen kom regjeringspartiene med tunge løfter til kystkommunen lengst nord i Nordland.

Løftene inkluderte både satsing på reiselivet og utbygging av Andenes havn.

Men verken reiselivssatsinga The Whale eller storprosjeket i Andenes havn fikk plass da Ap, Sp og SV landet statsbudsjettet.

Øvrige brikker var på plass

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, fikk The Whale én million kroner i planleggingsmidler fra den daværende Solberg-regjeringa i fjor høst.

Nordland fylkeskommune har allerede gått inn med 55 millioner kroner i spleiselaget. Andøy kommune har bevilget totalt 30 millioner. Begge har lagt til grunn at også staten er med.

Private aktører har i tillegg bidratt med 78 millioner kroner.

The Whale håpet på fem millioner kroner av statens andel på 135 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023, sammen med en forpliktende formulering som garanterer at resten av det statlige tilskuddet kommer i årene framover – men de rødgrønne ser ut til å ha vendt tommelen ned.

Havna kom ikke med

Regjeringa og SV fant for øvrig heller ikke midler til ei oppstartsbevilgning for Andenes havn, da de landet neste års statsbudsjett.

Jitse Buitink i Andøy SV er skuffet:

– Jeg synes det er trist at havna ikke kom med, og jeg synes ikke at våre topp-politikere i kommunen har stått på for havna, sier Buitink.

– Jeg synes det er et viktig og riktig poeng. Hadde Sp opplevd samme trykket som SV om havna fra lokalpartiet sitt, hadde vi kanskje fått oppstartsbevilgninger, sier han videre.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) kommenterer saka slik:

– Havnene våre er meget viktig for fiskeri, beredskap og mange flere funksjoner i Nordland. Vi nådde dessverre ikke opp denne gang, men regjeringen sender likevel signal om at fiskerihavnene skal utbedres. Vi krummer nakken og arbeider mot neste runde, sier hun til Bladet Vesterålen.