Statssekretær i Olje og energidepartementet Sigrid Hjørnegård og andøyordfører Jonni Solsvik.
Statssekretær i Olje og energidepartementet Sigrid Hjørnegård og andøyordfører Jonni Solsvik. Foto: Hilde Jørgensen

Andmyran får konsesjon

Olje- og energidepartementet gir Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge kraftanlegg på Andøya.

Det er klart etter at departementet har behandlet ferdig anken fra lokale vindkraft-motstandere.

– Vi er svært glad for denne avgjørelsen, sier daglig leder Asgeir Andreassen i Andmyran Vindpark.

Også ordfører Jonni Solsvik og varaordfører Tore Pettersen uttrykker glede for at konsesjonen nå er innvilget.

Lang behandlingstid

Andmyran Vindpark søkte om konsesjon til å bygge vindkraftanlegg ved Ramså/Breivik på Andøya allerede i 2005. Norges vassdrags og energidirektorat innvilget konsesjon i desember 2006, men tillatelsen ble anket inn for Olje- og energidepartementet av lokale vindkraft-motstandere.

Nå, mer enn tre år senere, er anken ferdigbehandlet.

– Årsaken til at ankebehandlingen har tatt så lang tid er at det er gjennomført en grundig saksbehandling i departementet, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård.

Oppstart i 2011

Nå regner utbyggerne med oppstart i 2011 og kraftproduksjon fra 2012.

Kraftverket vil ha en effekt på inntil 160 megawatt når det er ferdig. Årsproduksjonen vil være nok til å forsyne 23.000 husstander.

Fornøyd fylkesråd

Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord (Sv) er fornøyd med at det nå er gitt konsesjon til utbygging.

– Fylkeskommunen har vært positiv til Andmyran vindkraftverk hele veien, så jeg er veldig fornøyd med at olje- og energidepartementet har gitt konsesjon. Dette blir et stort bidrag i satsningen på fornybar energi, sier Marit Tennfjord.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Biologisk mangfold

Olje- og energidepartementet har også satt vilkår om et miljøoppfølgingsprogram for å fremskaffe mer kunnskap om mulige virkninger for fugl.

– Jeg er glad for at det er tatt hensyn til biologisk mangfold. Det er viktig å kartlegge hvordan fuglene lever og ferdes i utbyggingsområdet på Andmyran, sier Tennfjord.

(Saken er oppdatert)

Les mer om saken i Bladet Vesterålen onsdag 3. mars.