Avinor vil ikke godkjenne plasseringa av hangaren til maritime overvåkingsfly, som planlegges bygd i sørenden av rullebanen på Evenes.
Avinor vil ikke godkjenne plasseringa av hangaren til maritime overvåkingsfly, som planlegges bygd i sørenden av rullebanen på Evenes. Foto: Fredrik Sørensen

Bladet Vesterålen mener | For mye prestisje på Evenes?

– Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble vedtatt med stemmene til regjeringspartiene samt Arbeiderpartiet. I ettertid har ingen av de nevnte parti vært inne på å se på vedtaket på nytt, selv om det fremstår som helt klart at forutsetningene ikke er de samme i dag som for tre år siden.

Det er gått vel tre år siden det ble vedtatt å legge ned Andøya flystasjon, og å flytte basen for de maritime overvåkningsflyene til Evenes flystasjon. Det har ikke manglet på motstand til den svært omstridte avgjørelsen. Da avgjørelsen om å på sikt legge ned Andøya flystasjon kom, var det et sterkt kompetansemiljø ved flystasjonen. De ansatte var tidlig ute og ga beskjed om at for flere av dem var det uaktuelt å flytte til Evenes. Samtidig kom det stadig meldinger om at som følge av flyttinga, sa mange av de ansatte opp. Noen fikk nye jobber på Andøya, noen flyttet.

Helt siden vedtaket om nedleggelse kom, har det vært kjent at det ville by på utfordringer å flytte MPA-basen til Evenes. Mens Andøya er en romslig base som er bygd nettopp for dette formålet, sto Evenes foran store investeringer for å kunne ta imot de nye P8 Poseidon overvåkningsflyene.

Det ble fra flere hold gjort klart at selv om fasilitetene ved Andøya flystasjon i dagens stand ikke er direkte utformet for å romme de nye overvåkningsflyene, var det snakk om – sammenlignet med Evenes – beskjedne investeringer for å tilpasse seg de nye flyene.

Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble vedtatt med stemmene til regjeringspartiene samt Arbeiderpartiet. I ettertid har ingen av de nevnte parti vært inne på å se på vedtaket på nytt, selv om det fremstår som helt klart at forutsetningene ikke er de samme i dag som for tre år siden.

Nå er det kjent at den nye hangaren som må bygges til de nye flyene, kan skape så store utfordringer på Evenes at det kan gå utover den sivile flytrafikken. Evenes lufthavn er stamflyplass for den mest folkerike delen av Nord-Norge. Innbyggerne i store deler av Lofoten, hele Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms setter sin lit til regulær flytrafikk ved Evenes. Et bytte med Andøya lar seg heller ikke gjøre. For det første ligger Andøya i utkanten av denne regionen. Det passer godt for de maritime overvåkningsflyene, de skal jo rett til havs uansett. For folk som skal til Oslo med SAS eller Norwegian er det mer ubeleilig. Spesielt siden værforholdene på Andøya gjør at det stadig vekk er stengt vei over Kjølhågen. Dessuten blir jo ikke Andøya gjort tilgjengelig for sivil bruk slik ei av forutsetningene for nedleggelse var. Basen skal fortsatt tjene som mottaksbase for allierte styrker i en krisesituasjon.

I disse valgtider mangler det ikke på stortingsrepresentanter som kommer på besøk for å hjelpe lokalpolitikerne i valgkampen. Både tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg har rukket å besøke Vesterålen, men de er klare på at vedtaket om å legge ned på Andøya står seg. Det er å håpe at nyhetene om hangar-problemene på Evenes gjør at pipa får en annen lyd, men det kan synes som om nedleggelsen av Andøya flystasjon er blitt like mye ei prinsippsak, som en forsvarspolitisk riktig avgjørelse.