Xl-Bygg Sortland med ny butikk
Xl-Bygg Sortland med ny butikk Foto: Sverre Idar Lakså

Bladet Vesterålen mener |I vekst i Vesterålen

Denne uka har vi kunnet lese om den nye forretninga til XL-bygg som er åpnet i Vestmarka – 1.700 kvadratmeter ny butikk, og i det videre skal de tidligere lokalene bygges om for å gi bedre plass til ansatte og til lager.

Fredag kunne vi lese om firmaet Bjørn Ovik as som har investert 30 millioner kroner i nye lokaler i bygget som tidligere tilhørte Statens vegvesens driftsavdeling. Sterk vekst i bedriften har gjort det både nødvendig og mulig å investere i lokalene, samtidig som utflyttinga fra de gamle lokalene har gitt muligheter for nye bedrifter.

De tunge investeringene i Vestmarka er bare de siste i en lang rekke av bedrifter som har satset tungt i området, og som samtidig er med på å understreke behovet for utvidelse av Vestmarka industriområde. Et større område nord for Selneselva og sør for Blåheiveien skal etter planen reguleres, slik at hundrevis av nye dekar med myr-areal kan bli til nyttig næringsareal.

Bak satsingene står det lokal kapital. Og bedrifter med lang historie i regionen. Både SE-gruppen og Ovik har arbeidsområde i og langt utenfor regionen, men investerer på Sortland. Det er med på å trygge arbeidsplasser og på å sikre bedriftens lønnsomhet.

I tillegg til satsningene vi har sett den siste tida, har SE-gruppen også planer om å investere i en element-fabrikk i tilknytning til hovedkontoret i Vestmarka på Sortland. Dette vil kunne gi ytterligere nye arbeidsplasser lokalt.

Ei forutsetning for satsingene er likevel at det fins både kvalifisert arbeidskraft og ei velvillig holdning fra det offentlige. Den siste tiden har vi vært vitne til at byggfaglinja på Sortland er blitt lagt ned, til massive protester fra lokalt næringsliv. Slikt bidrar ikke til å styrke verken lokale bedrifter eller befolkningsutviklinga i regionen. På den annen side er det positive signaler fra kommunen, med vilje til å legge til rette næringsarealer og til å selge eiendom.

Men uten kvalifisert arbeidskraft er det ikke mulig å drive – verken stort eller smått. Derfor er det av betydning at fylkeskommunen legger til rette slik at lokalt næringsliv kan fortsette veksten – til beste for hele regionen.