Endelig vannløfter til Eidbukt

I 24 år har innbyggerne i Eidbukt ventet på at Sortland kommune skulle oppfylle en avtale om å føre fram vann til dem. Nå får de endelig positive politiske signaler.

I 1983 overtok Sortland kommune det private vannverket for Maurnes og Liland. I avtalen om overtagelse forpliktet kommunen seg den gangen til å føre fram vann til husstandene i Eidbukt.

– Det skulle skje innen 1988 ifølge klausulen, sier Geir Høve i utmarkslaget.

– Kommunen syntes ikke tidligere at interessen har vært stor nok, men nå har 31 av 32 oppsittere forpliktet seg på at de vil knytte seg til vannverket. Interessen kan vanskelig bli større, mener Høve.

Etter et år med harepest, dårlig vannkvalitet sommerstid og koking av vann, opplever bygda problemet som et hinder for utvikling.

Bladet Vesterålen skrev i april i år at leder av kommunalteknisk avdeling, Per Olav Jore, vurderte saken som ikke prioritert.

Jore sa også til Bladet Vesterålen da at man anså avtalen fra 1983 som oppfylt, ettersom vannledningen var forlenget et stykke inn Hognfjorden.

– Det er ikke administrasjonen som skal bestemme hva som skal gjøres, det er politikerne, sier Høve til Bladet Vesterålen.

Ordfører Svein Roar Jacobsen (Ap) påpeker overfor Bladet Vesterålen at kommunen tidligere har fått henvendelser fra enkeltpersoner:

– Men fordi det ikke har vært prioritert fra innbyggerne samlet, har det heller ikke vært kommunalt prioritert. Hvis det nå er slik at innbyggerne samlet ønsker det, endrer det situasjonen. Vi vil selvsagt være med på å sette dette på den politiske dagsordenen. Samtidig kan vi jo ikke si når vi skal få dette på plass, understreker Jacobsen overfor Bladet Vesterålen.

Signalene fra opposisjonen er også imøtekommende. Ingolf Markussen (H) framholder at Sortland kommune har ansvar for vann av god kvalitet til innbyggerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har anmodet folk om å bruke hele kommunen, og da må vi legge til rette for at det kan skje, ikke minst når det er så mange som forplikter seg til å knytte seg til ei kommunal vannledning. Jeg synes det i høyeste grad må gå an å forvente at kommunen er forutsigbar i forhold til gamle forpliktelser. Så får vi se på det praktiske og kostnadsmessige i saken, tilføyer Markussen.