Lokalene som i dag huser folkebiblioteket på tettstedet bør beholdes. Her bør også en rekke andre foreninger og organisasjoner få sitt faste tilholdssted. Det foreslår hele seks lokale organisasjoner i Lødingen. Her representert ved Beate Zakariassen (tv), Hege Naustvik, Geir Ellingsen (bak tv), Jostein Naustvik og Finn-Eilif Madsen.
Lokalene som i dag huser folkebiblioteket på tettstedet bør beholdes. Her bør også en rekke andre foreninger og organisasjoner få sitt faste tilholdssted. Det foreslår hele seks lokale organisasjoner i Lødingen. Her representert ved Beate Zakariassen (tv), Hege Naustvik, Geir Ellingsen (bak tv), Jostein Naustvik og Finn-Eilif Madsen. Foto: Svein Rist

Foreninger foreslår bibliotek og kulturscene i Lødingen

LØDINGEN: Dagens bibliotek på Lødingen tettsted bør ominnredes slik at det kan huse en rekke aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. Det foreslår seks lag og foreninger på stedet i en høringsuttalelse knyttet til behov for, og bruk av, kommunale formålsbygg.

For å spare penger på drift, forsikring, vedlikehold og oppvarming ønsker Lødingen kommune å kvitte seg med en rekke gamle bygg.

Barneskolen er for lengst revet og erstattet av ny 1-10-skole. Tidligere ungdomsskole og Soltun er bygg administrasjonen mener det er fullt mulig å klare seg uten.

Under siste møte i kommunestyret ble det tatt til orde for en mulig flytting av kinoen inn i den nye skolen.

Også dagens bibliotek er av rådmann Just Hjalmar Johansen foreslått flyttet, da til lokaler i den tidligere videregående skolen på stedet.

Bibliotek og Kulturscene

Å legge ned, flytte, og rive bygg, berører en rekke lag, foreninger og organisasjoner. I likhet med andre berørte parter er disse blitt invitert til å komme med behov og innspill i prosessen med å tegne nytt kart over kommunale formålsbygg.

Når høringsfristen nærmer seg slutten spiller ikke mindre enn seks foreninger inn et felles forslag til administrasjonen - etablering av Lødingen Bibliotek og Kulturscene.

Kort fortalt tar initiativtakerne til orde for at lokalene som i dag huser biblioteket på tettstedet bør bestå.

– Bibliotekdriften opprettholdes i dagen flotte lokaler. Musikk- og teatergrupper får benytte delen til venstre for inngangen til øvelser utenom bibliotekets åpningstid. Lødingen Kunst- og Kulturstrømkomité beholder muligheten for å arrangere utstillinger og lignende på bibliotekets galleri, der det er tilrettelagt med egen lyssetting, fremkommer det innledningsvis i henvendelsen fra Lødingen Musikkforening, Lødingen Skolekorps, Lødingen Teaterlag, Lødingen kommunes kulturskoleteater, Lødingen Paradekorps og Lødingen Taekwondoklubb.

I henvendelsen fremkommer det at bibliotekar Håkon Pettersen i utgangspunktet stiller seg positiv til at bibliotek-lokalene benyttes til flere ulike kulturelle formål.

Eksempel til etterfølgelse

Å samle flere organisasjoner under samme tak vil ifølge forslagsstillerne gi en rekke fordeler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ikke minst vil biblioteket styrkes ved å ha sterke sympatisører og hjelpere under felles tak. En gjenkjennelig profil og markedsføring vil føre til økt besøk og at Lødingen Bibliotek og Kulturscene legges merke til som et eksempel til etterfølgelse langt utenfor kommunegrensa, fremkommer det i henvendelsen.

– Å beholde den delen av skolen som huser biblioteket vil fjerne kommende tidskonflikter i den nye Storstuen i skolen. Det vil også spare kommunen for flere hundre tusen kroner i utgifter knyttet til riving og ombygging. Lødingen folkebibliotek forblir en lokal stolthet, identitetskaper og en referanse for hvor flott og formålstjenlig et moderne utvidet bibliotek-begrep kan fremstå, står det å lese i uttalelsen fra de seks organisasjonene.

Egner seg ikke

Mangel på lagerplass i tilknytning til den nye Storstuen er et annet aspekt som påpekes i henvendelsen til kommunen.

– Den nye Storstuen i skolen har ingen lagerplass for skolekorpset, musikkforeningen eller teaterlaget. Selv om det skulle bygges eksternt lager i tilknytning til den nye skolen, vil det ikke være aktuelt å øve her. Det vil bli for omstendelig og tidkrevende å skulle hente, rigge opp og ned og å bære på plass stort, tungt og i flere tilfeller svært kostbart utstyr vi bruker under våre øvelser, påpeker de frivillige organisasjonene.

De seneste års tilværelse uten noe permanent tilholdssted har tært på aktivitet, innsats og engasjement hos de frivillige.

– Etter flere års drift under kummerlige forhold ønsker vi nå å etablere konstruktiv samdrift i dagens bibliotekbygg. Dette vil gi berørte lag og foreninger gode øvings-forhold for fremtiden og den nødvendige lagerplass i umiddelbar tilknytning til denne. Lødingen Bibliotek og Kulturscene vil i tillegg også fjerne alle tidskonfliktene i den nye Storstuen. Taekwondo, Paradekorpset, Seniordansen, kor, drillkorps med flere vil få innpass her, står å lese i henvendelsen, som avsluttes på følgende måte.

– Skolen og idretten har nettopp fått sine velfortjente og flotte nybygg og oppgraderinger. Vi forventer at våre frivillige lag og foreninger ikke blir salderingspost, men at Lødingen kommune står for eierskap, driftsutgifter og vedlikehold av Lødingen Bibliotek og Kulturscene på lik linje med for eksempel idrettshallen. De midler som spares ved å rive færre bygg, og ved å ikke innrede lokaler i den tidigere videregående skolen til bibliotek, foreslås budsjettert til vedlikehold og tilpasning av dagens bibliotekbygg - til fremtidens Lødingen Bibliotek og Kulturscene, heter det avslutningsvis i høringsuttalelsen fra Lødingen Musikkforening, Lødingen Skolekorps, Lødingen Teaterlag, Lødingen kommunes kulturskoleteater, Lødingen Paradekorps og Lødingen Taekwondo-klubb.