Kommunen må ha en vedtatt framdriftsplan for Kjempenhøy-rundkjøringa, som skal erstatte dagens T-kryss. Det avhenger blant annet leilighetsutbygginga nedfor Kiwi av.
Kommunen må ha en vedtatt framdriftsplan for Kjempenhøy-rundkjøringa, som skal erstatte dagens T-kryss. Det avhenger blant annet leilighetsutbygginga nedfor Kiwi av. Foto: Inger Merete Elven

Foreslår oppstart av Kjempenhøy-rundkjøringa om to år

SORTLAND: Formannskapet inviteres til å vedta en framdriftsplan for Kjempenhøy-rundkjøringa, med byggestart 1. april 2021. Blant annet for å kunne innvilge igangsettingstillatelse for leilighetsprosjektet til Steinsvik Hus AS.

Reguleringsplanen for Kjempenhøy-utbygginga på fyllinga nedfor Kiwi ble vedtatt i kommunestyret høsten 2017. Den slår i rekkefølgebestemmelsene fast at de trafikale løsningene på Kjempenhøy må være påbegynt før kommunen kan gi igangsettingstillatelse.

Det er vedtatt at løsningen skal være ei rundkjøring som skal erstatte T-krysset mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata.

Spiselig for vegvesenet

Utbygger Steinsvik Hus AS har fått innvilget rammetillatelsen for prosjektet, men mangler altså den nødvendige igangsettingstillatelsen. Kommunen har foreslått en dispensasjonssøknad for kravet i rekkefølgebestemmelsen.

Ifølge saksframlegget til formannskapet denne uka, kan Statens vegvesen være villig til å gå med på en slik søknad hvis kommunen kan vise til en framdriftsplan for bygging av rundkjøringa.

Politikerne inviteres torsdag til å godta en tentativ framdriftsplan, med oppstartsdato for rundkjøringa 1. april 2021. I forslaget fra administrasjonen bes rådmannen om å avklare forhold knyttet til byggherrefunksjonen, adgang til grunn, samt prosjektering. Dette forberedende arbeidet vil kreve finansiering, som er foreslått fremmet i årets andre budsjettregulering.

Det tas høyde for at sikring av grunn, avklaring av byggherreforhold, prosjektering og finansiering kan trekke ut i tid. Oppstart omtrent to år fram i tid, regner saksbehandler Brynjulv Øverby som optimistisk, men realistisk:

– Dette tidspunktet for start sikrer, sammenlignet med start i september, at veibanen er fullført samme år som oppstart. Sannsynligheten for at fremdriften fra mai 2019 og til september 2020 blir forskjøvet er til stede, blant annet grunnet utfordringer vinterstid. Det er nødvendig å ta høyde for det i dag, hvoretter estimert byggestart forskyves med et halvt år til 1. april 2021.

To kryss samtidig

Krysset mellom Steiroveien er planlagt utført fra 1. juni 2021. Denne samtidigheten peker Øverby på som «ikke optimal»:

– Det medfører bygging av to kryss på hovedfartsåren gjennom Sortland sentrum, med avstand på 1,1 kilometer, og begge med behov for en eller annen form for omkjøring.

Med hensikt peker ikke saksframlegget på noe anslått byggetid for Kjempenhøy-rundkjøringa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Sakens utgangspunkt er tid for oppstart av bygging, ikke fullføring. Av denne årsak, foruten at gjennomføringsplanen ikke er utarbeidet og gjennomdrøftet med aktuelle aktører, finner rådmannen å avvente med å antyde noe om hvor lang byggetid et slikt kryss vil ha, heter det i saksframlegget.