F.v. Torbjørn Larsen med sønnen Øyvind (14) og barnebarna Maja (5) og Jonathan (7), Karoline Gabrielsen, Liz–Mari Vangsvik og Bendiks Harald Arnesen.
F.v. Torbjørn Larsen med sønnen Øyvind (14) og barnebarna Maja (5) og Jonathan (7), Karoline Gabrielsen, Liz–Mari Vangsvik og Bendiks Harald Arnesen. Foto: Atle Trondsen

God rekruttering i Ap

KVÆFJORD: Kvæfjord Arbeiderparti tar unge og likestilling på alvor i Kvæfjord.

For på standen sist lørdag på Borkenes var det halvt om halvt med menn og kvinner, med ordfører Torbjørn Larsen og partiveteran Bendiks Harald Arnesen i spissen. Men ikke bare det, også den aller yngste generasjon stilte opp, nemlig Øyvind (14), Jonathan (7) og Maja (5), forøvrig ordførerens barn og barnebarn.

Også valglista preges av likestilling med sine 14 kvinnelige og 15 mannlige kandidater.

– Kvæfjord Arbeiderparti er en del av det rød-grønne flertallet som har styrt kommunen de siste åtte årene, og hvor partiet har hatt ordføreren. Partiet håper nok at denne suksessen skal fortsette. Selv om det rød-grønne flertallet ikke utgjør ett parti, så utgjør de samme lag, som ordføreren uttrykte det.

Men urovekkende målinger tyder på en tilbakegang av stemmer til Ap på nasjonalt plan. Dette skaper usikkerhet om hvordan resultatet blir lokalt, hvor det ikke har vært målinger. Om partiet får ordføreren i fire år til, blir i alle tilfelle ikke klart før etter valget.

Her kan Senterpartiets ordførerkandidat bli en betydelig konkurrent. I så fall kan det bli en vennskapelig konkurranse mellom to samarbeidspartnere som etter eget utsagn har bidratt til å ha fått igjennom mange positive saker for befolkningen i Kvæfjord de siste fire årene.

Frykter sammenslåing

For den som følger med i kommunestyrets arbeid, er det ganske tydelig hvor stor enighet det er innad i kommunestyret. Prinsipiell uenighet mellom de rød-grønne og blå representantene skal man ofte lete grundig etter for å finne.

– Vi må reise bust og si ifra! sier Torbjørn Larsen.

D er det ikke de andre partiene i kommunestyret Larsen tenker på, men Solberg-regjeringen. For som kommune er man avhengig av sentrale bestemmelser når det gjelder kommuneøkonomien. Han peker på ei rød linje i regjeringens politikk, nemlig å svekke de små kommunenes økonomi for dermed å tvinge dem til sammenslåing til større kommuner. Og et uttalt mål fra regjeringen er å slå sammen flere kommuner, ifølge minister Mæland. Larsen gir som eksempel at Frivilligsentralen gjør en meget god innsats i kommunen både sosialt og kulturelt.

– Nå har regjeringen funnet ut at tilskudd til sentralen skal beregnes på grunnlag av antall hoder i kommunen. Det vil for Kvæfjords vedkommende si at tilskudd vil bli redusert med tre firedeler, fra 440.000 kroner til 100.000 kroner. Mens man i tidligere tider snakket om by og land, hand i hand,er det nå snarere blitt by og land, mann mot mann, sier ordføreren.

Han peker på behovet for en akseptabel kommunal økonomi for å fullføre Helsehuset til hundre og noen og tyve millioner kroner, og deretter oppgraderingen av Borkenes skole.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Økonomien setter rammer for de gode tiltakene, understreker Larsen.

Verdier og trygghet

Partiets visjoner om at Kvæfjord fortsatt skal være egen kommune slik innbyggerne har bestemt i folkeavstemning, kommer klart fram i partiprogrammet. Likeså verdier som en trygg oppvekst og god omsorg. Partiet bruker ikke mye plass på miljøspørsmålet, men nevner verdien av ren luft, rent vann og lokal ren mat.

Arbeiderpartiets valgliste til kommunevalget er som følger: 1. Torbjørn Evald Larsen 2. Karoline Gabrielsen 3. Wiggo Bjarne Grønlund 4. Liz-Mari Vangsvik 5. Thomas Røvik Steiro 6. Anne Marit Bygdnes 7. Mhd Kheir Mowafaq Alshaleh 8. Anja Lone Kristiansen 9. Lars-Jonny Pedersen 10. Mariann Evelyn Nordskag 11. Torgeir Jensen 12. Ida Kristin Halvorsen 13. Roar Martin Røkenes 14. Anna-Marita P. Arnesen 15. Maria Lorentzen 16. Sigrid Mentzen Mathisen 17. Arne Jenning Heggelund 18. Lisa Nøkleby Nilsen 19. Joar Mortensen 20. Erika Cecilie Haro 21. Ole Martin Kristiansen 22. Wenche Jacobsen 23. Terje Jacobsen 24. Liss Idun Småland Hågensen 25. Alf Eirik Hundstad 26. Viktor Helmer Stein Johnsen 27. Wenche Grønlund 28. Bendiks Harald Arnesen 29. Inge Steinhaug Olsen.