Sortland handballklubb er stadig i vekst, og har søkt støtte til innkjøp av flere mini-mål som kan bidra til å øke treningskapasiteten. (Arkiv
Sortland handballklubb er stadig i vekst, og har søkt støtte til innkjøp av flere mini-mål som kan bidra til å øke treningskapasiteten. (Arkiv Foto: Inger Merete Elven

Handballklubben ønsker mini-mål for økt kapasitet

SORTLAND: Sortland handballklubb ønsker å kjøpe inn til sammen åtte mini-mål. Det vil gi et treningstilbud til flere, samt mulighet for å arrangere turneringer.

Halvar Mikalsen, som leder sponsorutvalget i handballklubben, forteller at man nå har søkt om sponsormidler fra flere bedrifter til innkjøp av mini-mål.

– For en stund siden fikk vi 25.000 kroner fra kommunen, som gjorde at vi da kunne bestille to slike mål. Disse skal være klar til sesongen starter opp igjen. Men vi ønsker å kjøpe inn seks mål til, slik at vi også kan arrangere turneringer på hjemmebane, sier Mikalsen.

De målene klubben nå disponerer er for de eldste spillerne som spiller på full bane.

Styret har bestemt at man skal skaffe åtte mini-mål, slik at sortlandhallen kan deles opp ytterligere og dermed gi treningsmulighet på flere, men mindre flater. Mini-mål er også en forutsetning for å kunne avvikle kamper for lag i de yngste aldersgruppene, står det i et brev fra handballklubben som blant annet er sendt til Sortland kommune.

– Slike mål vil også gjøre det mulig for klubben å ta i bruk noen av de mindre gymsalene i kommunen.

Handballklubben har i dag rundt 100 aktive utøvere, og målsettingen for neste sesong er å øke tilbudet, slik at den kan stille med fem eller seks jentelag i seriespill og to-tre guttelag. Mikalsen forteller om ventelister og stor pågang fra jenter og gutter som ønsker å spille handball. I brevet går det også fram at klubben har stort behov for hall-tilgang, og at den har måttet legge en god del hjemmekamper til haller utenfor egen kommune.