Høyres Marthe Hov Jacobsen spør hvorfor ikke fastlegene er blitt tatt med på råd, før vedtaket i formannskapet om å etablere midlertidig legekontor. (Arkiv
Høyres Marthe Hov Jacobsen spør hvorfor ikke fastlegene er blitt tatt med på råd, før vedtaket i formannskapet om å etablere midlertidig legekontor. (Arkiv Foto: Inger Merete Elven

– Hvorfor er ikke fastlegene blitt hørt?

SORTLAND: Høyres Marthe Hov Jacobsen ønsker svar på hvorfor fastlegene ikke er blitt hørt, før det ble vedtatt å opprette midlertidig legekontor i første etasje på rådhus 2.

– Hvorfor er ikke fastlegene blitt hørt i denne saken?

– Hvordan vil ordfører følge opp denne saken videre?

– Vil det på bakgrunn av disse nye opplysningene være aktuelt å ta opp saken igjen?

Det er spørsmålene Jacobsen stiller til ordfører i kommunestyret torsdag denne uka.

Hun viser til vedtaket i formannskapet 9. mai om å etablere et midlertidig legekontor i 1. etasje i rådhus 2. Og en uttalelse som har kommet fra fastlegene i Sortland etter dette vedtaket.

– Ifølge uttalelsen har fastlegene ikke blitt tatt med på råd underveis eller blitt informert om planene. Dette er i strid med avtaler mellom Den Norske Legeforening og KS. Høyre spurte spesifikt i formannskapsmøtet hvordan de ansatte stilte seg til forslaget, men fikk opplyst at dette var hensyntatt, skriver Jacobsen.

– Fastlegene viser også i uttalelsen til at etableringen av det midlertidige legekontoret på ingen måte vil løse problemene med fulle ventelister og for liten kapasitet. Sortland kommune bryter i dag lovverket ved ikke å ha ledige plasser på fastlegelistene. Det er derfor nødvendig å finne en løsning med lokaler som gjør at Sortland kommune kan oppfylle lovkravet og pasientenes rettigheter.

Høyre stemte sammen med Frp imot forslaget om å etablere et midlertidig legekontor i disse lokalene, av hensyn til de ansatte og pasientene, minner hun om.