– Vi gir oss ikke! sier innbyggerne i Sigerfjord som vil beholde skolen sin. (Alle
– Vi gir oss ikke! sier innbyggerne i Sigerfjord som vil beholde skolen sin. (Alle Foto: Inger Merete Elven

Kjemper for skolen i Sigerfjord: – Bruk stemmeseddelen til å snu saken

SORTLAND: – Vi kan snu dette ved å bruke stemmeseddelen, sa Roger Haagensen til de frammøtte i Sigerfjord samfunnshus. De har én stor, felles interesse: å beholde skolen i bygda.

Foreldre, besteforeldre og andre støttespillere rundt Sigerfjord-skolen, 30-40 i tallet, hadde torsdag kveld samlet seg på samfunnshuset for å diskutere hva man kan gjøre for å hindre en nedleggelse. På tross av vedtaket i kommunestyret før sommerferien som slo fast at elevene skal flyttes til Strand.

Høyre og Ap utgjorde et flertall for å bygge en storskole både i sentrum og på Strand, der bygdeskolene på Holand, Maurnes og i Sigerfjord ofres. Sp, Rødt og SV stemte imot nedleggelsene, og har åpnet for en omkamp – avhengig av valgresultatet 9. september.

– Ikke alt har prislapp

I samfunnshuset torsdag var kamplysten på topp, og man stilte seg helt uforstående til vedtaket.

– Vi klarer ikke å skjønne hvorfor man vil legge ned en stor og god skole, som fra høsten har 107 elever. Vi ser ingen argumenter for det, heller det motsatte, sa Roger Haagensen, som ledet møtet sammen med Nina og Erling Paulsen.

– Vi stiller oss kritisk til de kostnadsmessige beregningene man har gjort. Man kan ikke bruke økonomi som et argument for å legge ned skoler, tvert imot. Det blir klart billigere å vedlikeholde de skolene vi har enn å bygge nye. Alt kan en dessuten ikke sette en prislapp på: Det har stor verdi å ha en nærhet til skolen sin, sa Eli Berntsen.

Kamilla Fossem fra Rødt (f.v.), Christian Torset fra SV og Daniel Lagesen fra Sp var til stede for å lytte. – Det er sagt mye om «kvalitet i skolen«, men det handler like mye om livskvalitet. Og uten en god skolehverdag og et lokalsamfunn som fungerer blir ikke livskvaliteten så god, sier Torset.
Kamilla Fossem fra Rødt (f.v.), Christian Torset fra SV og Daniel Lagesen fra Sp var til stede for å lytte. – Det er sagt mye om «kvalitet i skolen«, men det handler like mye om livskvalitet. Og uten en god skolehverdag og et lokalsamfunn som fungerer blir ikke livskvaliteten så god, sier Torset.
– Ikke legg ned skolen vår! Da må vi gå på Strand, og det vil vi ikke. Alle vennene våre er her, sier Aksel Haugstvedt (f.v.), Lukas Larssen Johansen og Tobias Pedersen, som alle begynner i 2. klasse på Sigerfjord skole på mandag.
– Ikke legg ned skolen vår! Da må vi gå på Strand, og det vil vi ikke. Alle vennene våre er her, sier Aksel Haugstvedt (f.v.), Lukas Larssen Johansen og Tobias Pedersen, som alle begynner i 2. klasse på Sigerfjord skole på mandag.

Det ble vist til en rapport fra Nordlandsforskning, laget av Karl Jan Solstad, om verdien av en nærskole i ei bygd. Og at «nærhet til skole» er noe som trekkes fram i boligprospekter som en viktig salgsverdi.

– Er det sånn at Sortland skal være så sentral, at man ikke ønsker at folk skal bo ute i bygdene, spurte Haagensen.

– Sigerfjord var mye større enn Sortland i si tid. Sortland synes å glemme at man er en kommune, ikke bare et tettsted. Sigerfjord har en stolt historie, og dette handler om identitet, påpekte Ingeborg Breines.

Nesten alle går og sykler

Det ble opplyst at kun et fåtall av elevene i Sigerfjord i dag trenger skyss til skolen på grunn av avstand.

– De kan vi nok telle på ei hand, sa Eli Berntsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ved flytting til Strand skole, vil det bli vanskelig for flertallet å ta seg til skolen uten skyss.

Ingeborg Breines trakk fram tidsånden og det bærekraftige perspektivet:

– Vi er på et tidspunkt i verden der vi ikke kan forbruke og kaste. Ta vare på de skolene vi har, ikke bygg nytt og tro at verden blir bedre av den grunn. Det er også forurensende å skulle frakte ungene lange veier med buss.

De frammøtte la vekt på at Sigerfjord skole har et solid antall elever, og at bygda er i vekst.

– Vi har mye tilflytting, og den kommer til å fortsette om politikerne lar være å true oss med nedleggelse av skolen. Og vi opplever det som oversiktlig og trygt her. Det er viktig for folk, sa Nina Paulsen.

– Vi kan snu dette ved å bruke stemmeseddelen, ved å ikke stemme på Høyre eller Ap. Stem på Rødt, Sp eller SV – dere får velge fritt blant de tre, sa Haagensen, til lattermildt alvor.

– Jeg føler meg lurt og tråkket på i denne saken. Kommunen inviterte til ei høring, der én eller to innspill var positiv til nedleggelse, mens de overså resten. Det er på grensa til overtramp, for det betyr så uendelig mye for bygdene å ha en skole, sa han.

– Rammer hele infrastrukturen

En nedleggelse vil kunne ramme også andre, viktige tilbud i bygda:

– Dette samfunnshuset finansieres delvis av skolen, ved at den leier arealer her. Disse lokalene brukes til fritidstilbud som korps og idrettslag. Hele infrastrukturen vil ramle sammen om skolen legges ned. Man har ikke sett på denne helheta i det vedtaket som ble fattet, påpekte Erling Paulsen.

– Vil Sortlands befolkning ha sånne store skoler, der så mange elever flyttes inn til sentrum? Ønsker Strand det samme? spurte Roger Haagensen, og gjentok oppfordringa om å si sin mening gjennom stemmeseddelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han fortalte om en dugnad på skolen sist vår, der det var tjukt av folk som møtte opp – uteområdet minnet om ei maurtue av små og store som ønsket å gjøre en innsats for skolen sin. Tilflyttere til bygda, som kom fra Sortland sentrum fortalte at man aldri hadde sett noe lignende.

– Er det virkelig noen som tror at jeg kommer til å gå på en sånn dugnad på Strand skole? Dette er nemlig nærskolens store fortrinn; samholdet i bygda, det at folk vil gjøre en innsats for skolen og bygda si – som de har et eierforhold til. Det kan ikke måles i penger, men det måles i stolthet og trygghet, sa Haagensen.

Halvar Ellingsen tok opp det som er trukket fram som det viktigste i skolestrukturdebatten: kvalitet i skolen:

– Det er dette som er hovedargumentet til Ap og Høyre, men her er ikke forskninga entydig. Det er ikke noen forskning som konkluderer med at store skoler er bedre enn små – eller motsatt, sa han.

– Den argumentasjonen er i beste fall misvisende, mente Haagensen.

Representanter fra FAU ved Maurnes skole var også innom torsdagens møte i Sigerfjord.

– Vi ønsker et samarbeid i denne saken med FAU på Maurnes. Vi er jo i samme båt, sier Roger Haagensen.

Til stede var også politikerne Daniel Lagesen i Sp, Christian Torset i SV og Kamilla Fossen i Rødt.

– Vi ønsker å vise vår støtte og lytte til innbyggerne. Det er dette demokratiet handler om, sier de.

– Lokalsamfunn og unger, det er to ting folk ikke gir seg på, og det skal politikere ha respekt for, tilføyer Torset.