Taro er en flott representant for rasen norsk elghund grå.
Taro er en flott representant for rasen norsk elghund grå.

Kompromiss for hundehold i Bø

BØ: Formannskapet i Bø vedtok rådmannens forslag til forskrift for hundehold urørt. Selv om forslaget har vært ute på høring, fortalte representant og veterinær Berit Hansen (Sp) at det nå kommer nye innspill fra publikum, samtidig som hun varsler benkeforslag i kommunestyrets behandling.

– Innstillinga er et kompromiss mellom ulike ønsker, sa Hansen, som er veterinær, og får synspunkt gjennom jobben.

Noen peker dessuten på at båndtvang-reglene bare er rigget av hensyn til bufé, mens fugl og vilt ikke har samme vern.

Som Bladet Vesterålen tidligere har meldt, er et forslag om å forby løse hunder på kirkegårdene innarbeidet i forslaget til ny forskrift.

Hundeklubben har møtt forslaget på en positiv måte:

– Men vi spør om båndtvang helt fram til 1. november er helt nødvendig? Er det dyr i marka helt til 1. november? Vi foreslår båndtvang fra 1. april fram til 1. oktober – bortsett fra der det går bufé ute året rundt. Der burde det gjelde båndtvang hele året, for å unngå skader på dyr, heter det fra hundfolket.

I formannskapets møte viste representanten Tom Tobiassen (Ap) til at det finnes en sentral forskrift fra før, og spurte hvorfor Bø skal utvide båndtvangtida lokalt.

– Ellers er det uklart for meg hvordan båndtvangtida blir på øyene – for eksempel Gaukværøya. Foreslås det samme bestemmelser på øyene som i utmark? Og Tobiassen var ikke alene om å være i villrede om hva man egentlig er i ferd med å vedta.

– Er det bare når det er bufé i marka?

Gårdbruker Bertil Jakobsen melder i et innspill at hunder har vært et gjentatt problem for geiter på beite, og at begeret allerede er fullt.

– Steng beiteområdene for hund i beitesesongen. Neste gang vi får problemer blir gården lagt ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I møtet ble det opplyst at forslaget er ganske likt forskriften i Sortland, med unntak av at Bø vil innarbeide forbudet mot hunder på kirkegård i denne.