Trafikkskilt. (Illustrasjons
Trafikkskilt. (Illustrasjons Foto: Inger Merete Elven

Legger fram skiltplan i Hadsel

HADSEL: Hadsel-politikere får seg framlagt en plan for trafikkskilt denne uka.

Saka skal behandles i teknisk hovedutvalg tirsdag og i formannskapet torsdag denne uka og i kommunestyret torsdag i neste uke.

– Skiltplanen er nødvendig å utarbeide både for nye veganlegg og endringer på eksisterende veg, begrunner en i saksframlegget.

Et offentlig trafikkskilt er gyldig bare når det er oppsatt etter vedtak av vedkommende skiltmyndighet. Vegtrafikklovens og skiltforskriftens bestemmelser innebærer at utgifter til offentlige trafikkskilt på offentlig veg dekkes av vegbeholder. For serviceskilt eller virksomhetsvisning kan det kreves en egenandel, går det fram av bestemmelsene.

Oversikt over kommunale trafikkskilt

For skilt som kommer opp i ettertiden, vil det kreve egen behandling og vedtak, før de tas inn i skiltplanen.

Skiltplanen har som formål å gi oversikt over kommunale trafikkskilt. Det betyr at skilt som står på fylkeskommunale, statlige og private veger ikke er tatt inn i planen.