Monica Rolandsen (H) ønsker ikke å være med på et budsjett som legger opp til større bruk av disposisjonsfondet enn det administrasjonen har tatt til orde for i sitt budsjettforslag.
Monica Rolandsen (H) ønsker ikke å være med på et budsjett som legger opp til større bruk av disposisjonsfondet enn det administrasjonen har tatt til orde for i sitt budsjettforslag. Foto: Svein Rist

Lødingen-budsjettet: Vil frede disposisjonsfondet

LØDINGEN:– Dette er ei vanskelig sak. Det ryster meg langt inn i sjela. Det smerter å måtte si nei til å avsette midler til næringsfondet. Vi har imidlertid ikke noe valg. Krana må skrus igjen.

Det var posisjonens forslag om å spise av disposisjonsfondet som fikk Monica Rolandsen (H) til å engasjere seg under torsdagens budsjettdebatt i formannskapet.

Ifølge Rolandsen vil det bære galt avgårde om politikerne i Lødingen år etter år vedtar tiltak som resulterer i at det ikke settes av penger på fond slik lovverket krever.

– Da vil vi ikke ha de midlene på bok som budsjett og økonomiplanen foreskriver, uttalte Rolandsen.

I forkant av uttalelsen fra Rolandsen hadde posisjonen (Ap/SV/V) tatt til orde for å bruke 445.000 kroner av disposisjonsfondet. 400.000 øremerket avsetning til næringsfond og 45.000 kroner for å sette ned leieprisen på trygghetsalarmer. Kurt L. Olsen (SV) begrunnet forslagene fra posisjonen:

– Vi kan ikke legge oss helt under dyna. Noen aktivitet må vi være med på, fremholdt Olsen.

At det kom til å bli flertall for forslaget om å hente penger fra disposisjonsfondet ble klart da Annie Schjerven (Frp) fikk ordet.

– Vi trenger å ha penger tilgjengelig på et næringsfond. Når det gjelder trygghetsalarm er det ofte de eldste og dårligste som rammes. For denne gruppen kan reduksjon i avgiften bety en del økonomisk, uttalte Schjerven, som avslutningsvis på sitt innlegg gjorde det klart at Frp vil fremme alternativt budsjett i god tid før kommunestyrets møte 12. desember.

Verbalforslag

Torsdagens debatt i formannskapet avdekket at det vil bli debatt om neste års budsjett i det saka endelig skal avgjøres i kommunestyrets møte 12. desember.

Både Frp og Høyre stemte mot det samlede budsjettforslaget fremlagt av rådmannen. Annie Schjerven (Frp) gjorde det i så måte klart at Frp uansett vil stemme mot et budsjett som inneholder eiendomsskatt. Monica Rolandsen pekte på at hun, enn så lenge i alle fall, er imot bruk av penger fra disposisjonsfondet.

Et verbalforslag fremmet av Mia Heimly (Sp) på vegne av posisjonen (Ap/V/SV) om å utrede utbygging av Vestre-Vestbygd vannverk på strekningen Haug – Øksneshamn, da med sikte på å levere helårsvann, ble vedtatt mot stemmene til Høyre og Frp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et forslag, denne gang fremmet av Kurt L. Olsen (SV) på vegne av posisjonen, om å bevilge 250.000 kroner via investeringsbudsjettet knyttet til oppgradering av utstyr i det nye biblioteket ble vedtatt mot stemmen til Monica Rolandsen (H).

Enstemmig påtegnelse fikk et forslag fra Kurt L. Olsen om at administrasjonen pålegges å ta kontakt med Statens vegvesen og Nordlaks for å få fortgang i arbeidet med å etablere parkeringsplasser i Øksneshamn.

I sakas anledning kan nevnes at forslagene om å hente 400.000 kroner fra disposisjonsfondet øremerket avsetning til næringsfond, samt å benytte 45.000 kroner for å redusere leieprisen på trygghetsalarmer, ble fremmet av ordfører Hugo Jacobsen (Ap).

Lødingens budsjett for 2020 behandles endelig kommunestyret. Dette skjer i forbindelse med at medlemmene i organet møtes torsdag 12. desember. Nevnes kan det også at disposisjonsfondet som omtales i denne artikkelen fra administrasjonens side er foreslått til 3,6 millioner kroner.