Oppdrettslaks flyttes hos Nordlaks. (Arkivbilde)
Oppdrettslaks flyttes hos Nordlaks. (Arkivbilde)

Nordlaks evakuerer fisk

HADSEL: Nordlaks iverksatte evakuering av fisk fra Kalvhodet torsdag. Der har konsentrasjonen av alger har økt.

Nordlaks iverksatte evakuering av fisk fra Kalvhodet cirka klokken 13 torsdag. Det står omtrent 350.000 fisk i tre kilos-klassen på lokaliteten som flyttes til Bergvikodden i Hadsel. Hver tur er anslått å ta nærmere 18 timer, og det kreves sannsynligvis seks laster for å tømme lokaliteten.

– Det kommer inn resultater fra Kystvakta og Sintef sin kartlegging av Ofoten og Vestfjorden som viser høyere konsentrasjon av alger i området sør av Offersøya og ved lokaliteten Kalvhodet enn ved forrige måling 21. mai, opplyser Nordlaks.

De sier videre at det er ingen endringer i negativ retning på noen av deres lokaliteter. Vannet ser ut til å klarne opp på lokaliteten Ytre Stræte i Troms. De kortsiktige prognosene av strømretninger og utbredelsen av alger i området tilsier at Kalvehodet er utsatt, men det er stor usikkerhet på grunn av komplekse strømforhold i området og usikkerhet rundt påvirkning fra vind som har tatt seg noe opp fra i går.

– Vi gjør løpende vurderinger av fiskevelferden under flytteoperasjonen, og vil avbryte dersom transporten vurderes som farlig for fisken, uttrykker selskapet.

– Mannskapene i Nordlaks har gått inn i den andre uken av en situasjon som allerede har krevd en enorm innsats og mer arbeid enn normalt. Fokuset vårt må være å ivareta HMS, sikre s og gjennomføre på en effektiv måte, opplyser selskapet.