Fra venstre Håvard Nija Lynghjem (VOSF), Kjersti Myrnes Balto, daglig leder for Várdobáiki Samisk Senter, Tina Aslaksen, leder for VOSF og Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki.
Fra venstre Håvard Nija Lynghjem (VOSF), Kjersti Myrnes Balto, daglig leder for Várdobáiki Samisk Senter, Tina Aslaksen, leder for VOSF og Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki. Foto: Pressefoto

Ny samisk møteplass i Vesterålen

Várdobáiki Samisk Senter og Vesterålen og omegn sameforening har åpnet Vesterålens første samiske møteplass. Det skjedde i et fullsatt Kunstnerhus på Sortland. En prosjektleder blir ansatt i en deltidsstilling, og vil primært ha kontor på Kunstnerhuset. Arbeidet med prosjektet ledes av Ann-Mari Thomassen ved Várdobáiki, og gjennomføres i samarbeid med Vesterålen og omegn sameforening, og skal være tilgjengelig for alle samer i området.

Prosjektet «Samisk språkprosjekt i Vesterålen og Lofoten» er et språktiltak rettet mot den samiske befolkningen i de nevnte regionene. Fornorskningen har vært hard, og det samiske språket har i lang tid vært i dvale her. Regionen har imidlertid et stort samisk ordtilfang, noe Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjord og Vesterålen bevitner om. De siste 10-15 årene har det vært en forsiktig samisk oppblomstring, og man ser en økende interesse for samisk språk og kultur, kulturminnevern, samisk historie og samiske stedsnavn i regionen, framgår det av ei pressemelding fra Vesterålen og omegn sameforening.

– Mange samer har lenge gitt sterkt uttrykk for hyppigere samiske språk og kulturtiltak, og det har lenge vært behov for et samisk møtested. Dermed blir dette prosjektet en videre oppfølging av det arbeidet som sameforeningen og Várdobáiki har lagt til grunn over mange år, framgår det av meldinga.

Etter åpningen ble det holdt et idémyldringsmøte, hvor man fikk inn mange gode innspill og ønsker for ulike språktiltak. Mange engasjerte i salen satte blant annet søkelys på flere språkaktiviteter for barn og unge i regionene, samt ga klart inntrykk av at det var vanskelig å få god nok samiskundervisning og oppfølging på skole og barnehager. Prosjektet blir gjennomført av prosjektleder og VOSF det neste halve året, med mulig forlengelse.

– Vi håper at mange blir å benytte seg at tilbudet som blir igangsatt iløpet av september.