Menighetsrådets leder Kåre Bakken overbringer hilsen til Odd Willy Johansen fra biskopen i Nord-Hålogaland.
Menighetsrådets leder Kåre Bakken overbringer hilsen til Odd Willy Johansen fra biskopen i Nord-Hålogaland. Foto: Atle Trondsen

Ny sokneprest i Kvæfjord

KVÆFJORD: Odd Willy Johansen, opprinnelig fra Stø i Vesterålen, er fra 1. august i år tilsatt som ny sokneprest i Kvæfjord.

Sist søndag ble det avholdt innsettelsesgudstjeneste for den nye presten, som overtar etter Kristian Aasen, som er flyttet sørover for å overta ny stilling der. Mange hadde kommet for å overvære begivenheten. Rammen rundt gudstjenesten var den beste, der blant annet prost Arne Håkonseth og menighetsrådets leder Kåre Bakken deltok. Fra galleriet hørte man vakker korsang fremført av Kvæfjord Blainnakor.

– Jeg har vært innom her tidligere som vikar, sa den nye presten.

– Det er med respekt jeg går inn i tjeneste her i denne flotte bygda, der vi kan trives og høre heime sammen for Guds åsyn, med oss i fest og glede, sorg og savn, sa han blant annet.

Biskop Olav Øygard var ikke til stede ved innsettelsen, men menighetsrådets leder Kåre Bakken leste et budskap og hilsen fra biskopen. Prost Arne Håkonseth holdt også hilsningstale. Det var kollektinnsamling, og mange deltok under nattverden.

Odd Willy Johansen kommer fra stillingen som prest i Trondenes kirke, der han har virket i åtte og et halvt år. I en kort samtale med Bladet Vesterålen etter gudstjenesten fortalte han at han opprinnelig er fra Vesterålen, og at det var ønsket om nye utfordringer som fikk han til å flytte fra Trondenes til Kvæfjord sokn. Han håndhilste på de fleste etter gudstjenesten, og alle ble invitert på kirkekaffe på menighetshuset etterpå.