Innom kjøkkenbordet på Hennes. Kjell-Børge Freiberg er Frps førstekandidat i Nordland, og lover å ikke bli sittende i Oslo om han blir valgt inn på Stortinget.
Innom kjøkkenbordet på Hennes. Kjell-Børge Freiberg er Frps førstekandidat i Nordland, og lover å ikke bli sittende i Oslo om han blir valgt inn på Stortinget. Foto: Tor Johannes Jensen

Skal ikke bli i Oslo

HADSEL: Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil inn på Stortinget, men lover å ikke bli sittende fast der.

Hadselpatrioten stiller ikke med valgflesk, men med kanelsnurrer i kjøkkenet på Hennes, der han er oppvokst og bor.

– Hvordan er det å drive valgkamp for Frp og skulle forsvare vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon?

– Jeg forsvarer det ikke. Det var ikke rett. Frp-representanten som møtte fra Nordland stemte imot i Stortinget. Det ville jeg også gjort.

– Hva skal til for å få revurdert nedleggelsen?

– Fylkeslaget gjorde hva vi kunne internt i partiet. Nå er vedtaket i forliket fattet, og det er lovlig. Jeg har vært veldig tydelig på at det er gjort noen forutsetninger. Det kommer til å være min jobb på Stortinget å følge opp de økonomiske forutsetningene for nedleggelsen, og jeg har stor forståelse for at folk er skeptisk til beregningene, sier Kjell-Børge Freiberg, som viser til overskridelsene for flyttinga av jagerflybasen fra Bodø til Ørlandet.

– Skal mye til

– Det ligger i vedtaket at hvis forutsetningene viser seg å ikke stemme, må vi diskutere det.

– Hvor gale må forutsetningene være for at saka skal komme opp igjen?

– Jeg må være ærlig: Det tror jeg skal mye til. Men vi skal ha øynene åpne. Det er ikke lett å orientere seg i alle fakta og forutsetninger, og jeg har ikke noe annet løfte enn at dette kommer jeg til å ha et engasjement i, på grunn av forutsetningene i vedtaket, sier Kjell-Børge Freiberg.

Ikke en vinnersak

Mens han har snakket ivrig om åpning av oljefelt utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja gjennom våren og sommeren, kan det se ut som han har folkemeninga mot seg. En stor undersøkelse gjort av Norsk Medborgerpanel viste for halvannen uke siden at bare 28 prosent av befolkningen i Norge vil ha oljeboring her. Nesten 60 prosent sier nei. Og flertallet mot oljeboring er enda større i Nord-Norge.

– Det er ikke noen vinnersak du har valgt deg?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei. Men det er valg. Da løfter man fram det man mener er viktig. Vi underslår ikke at det er viktig å åpne disse områdene selv om ei meningsmåling har flertall mot. Stemmer du Frp, skal du få vite hva vi er opptatt av, og vi har hele tida hatt tydelig standpunkt om Nordland 6 og 7, sier Kjell-Børge Freiberg.

Hevder debatten er endret

Han mener debatten om olje utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja har endret seg.

– Nå handler det i større grad om vi skal ha petroleumsaktivitet i det hele tatt, hevder han.

– Vi ser argumenter fra venstresida om at det ikke er noen vits i å holde på med olje her fordi vi ikke skal ha oljeaktivitet noen plass. Det er legitimt å mene, men det vil i så fall få konsekvenser for velferd og sysselsetting i Norge. Vi har hundre arbeidsplasser i Vesterålen knyttet til olja allerede, men feltene tømmes og det er viktig med tilgjengelige arealer.

Prisene vil svinge

– Men oljeprisene er så lave at det uansett ikke er noen gullgruve for nasjonen å åpne nye felt?

– Det eneste som er sikkert med oljeprisene er at de svinger. De har vært lavere. Vi har 8.000 milliarder kroner på bok, og vi har bygd veier og betalt lønn til sykepleiere og politi med oljepenger i mange år. Det vil ha en konsekvens å fase det ut. I dag har oljeindustrien ei utfordring med å få ned kostnadene. Vi er verdensledende og eksporterer teknologien vår. Det genererer også arbeidsplasser og verdiskapning i andre næringer. Vi har en rett og mulighet til å høste av naturressursene. Olje og gass er naturressurser på samme måte som andre ressurser vi har her, mener Frp-kandidaten.

Kjøpe seg fri

– Hva med fisken og trålernes leveringsplikt? Hva vil Frp gjøre med pliktsystemet?

– Vi skisserte i hvert fall ei løsning. Men man ble ikke enig i Stortinget, og saka ble trukket. Det er vanskelig å se hva de andre partiene har for løsninger, sier Kjell-Børge Freiberg.

– Det er tverrpolitisk enighet om at pliktsystemet ikke fungerer. Det lå et forslag om å la 20 prosent av kvotegrunnlaget fordeles til kystflåten, mens rederiene skulle få med seg resten. Det er et diskusjonstema hvor mye som skal ligge igjen.

– Synes du det vil være greit om rederne får kjøpe seg fri og beholde 80 prosent av kvotene som sine til evig tid?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det finnes mer enn nok dokumentasjon på hva jeg har ment hele tida. Men om du skal løse dette, hvordan skal det skje uten frikjøp? Nå har driverne i Melbu og Stamsund sagt at de har kjøpt sine trålerrettigheter med forpliktelser og vil overholde dem. Det er bra. Men jeg ser at diskusjonen vil komme opp igjen, spår stortingskandidaten.

– Se til Øksnes

Han mener fiskerinæringa bør innrette seg mer fleksibelt og at politikerne må legge til rette for det.

– Flere burde gjøre som det vi har sett i Øksnes og satse på fleksibilitet i flåten vi har. Vi har både havgående og kystnære båter, og en mellomklasse, som er mindre enn trålere, men likevel kan gå langt til havs. I Øksnes har man fått fleksibilitet gjennom strukturering av flåten, og det er en årsak til at det nå bygges et nytt landanlegg i Øksnes, mener Kjell-Børge Freiberg.

– Både markedet og teknologien endrer seg. Det er ikke lenge siden det var utenkelig å fange torsk og sette den i merd. Nå er det et konsept i Øksnes, og det er mulig å generere penger og arbeidsplasser på land som følge av det, tilføyer han.

Veksten som ikke kom

– Dere har snakket i fire år om vekst i oppdrettsnæringa. Men hvor er den blitt av?

– Det er lagt til rette. Alle oppdrettere har fått mulighet til fem prosents årlig vekst. Noen har takket ja og andre nei. De som ikke ville ha det, får selv svare for hvorfor. Vi har også et trafikklyssystem som tillater bærekraftig vekst. Dessuten er utviklingskonsesjonene et verktøy for å finne løsninger. Jeg har stor tro på dem. Det ligger mange søknader til behandling, og det er en god måte å utvikle ny industri på, synes Freiberg.

Han viser til at forskning og utvikling i oppdrettsnæringa er styrket, og at næringa stadig finner nye løsninger.

– De kommer til å finne svarene og løse problemene med å øke produksjonsvolumet. Her har vi mulighet til å skape flere arbeidsplasser. Og i Vesterålen er vi privilegert med lokale eiere. De er samfunnsbyggere, tilføyer han.

Lokale eiere

– Er ikke betydningen av lokale eiere et godt argument for eierskapsbegrensninger?

– Det er bedre å stimulere lokale eiere til å utfolde sin kreativitet. Disse bedriftene kan vi kalle samfunnshelter, fordi verdien av det de skaper utgjør en forskjell. Det er viktig å legge rammevilkår som gjør at næringa er konkurransedyktig også i framtida. Ellers kommer laksen til å bli produsert og kjøpt andre plasser. Det bygges landbasert oppdrett i USA. Det tas initiativ i Kina. Vi må ta vare på våre konkurransefortrinn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I Øksnes forsvant lakseslakteriet i Alsvåg etter at Cermaq tok over. Hva tenker du om det?

– Øksnes har også store ringvirkninger fra oppdrettsnæringa, med fôrfabrikken til Biomar. Det er arbeidsplasser som konkurrerer kompetansemessig med å jobbe i Nordsjøen.

– Hva med arealavgift for oppdretterne?

– Kommunen får jo noe igjen. Det er lett å peke på ringvirkninger i Vesterålen. Ei arealavgift på toppen av annen skattlegging vil gjøre dem mindre konkurransedyktige. Vi bør ikke møte næringa med være opptatt av hvordan vi kan skattlegge den, men hvordan vi kan legge til rette. Arealavgift er ikke løsningen. Det er å legge til rette for vekst.

Kommunesammenslåing

– Skal Frp fortsette arbeidet med å få færre kommuner i Norge?

– Kommunereformen er ferdig. Fortsetter vi i regjering, blir det en ny regjeringsplattform. Og jeg tror ikke debatten om kommunesammenslåing er ferdig, så det kan bli tema i neste periode også. Jeg er åpen for alle som vil slå seg sammen. Men tvang er aldri noen god løsning for noen. Det beste er frivillige endringer, og det kommer jeg til å prøve å legge til rette for.

Der makta er

Kjell-Børge Freiberg har åtte år bak seg som ordfører i Hadsel, og nesten fire som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Men på Stortinget har han ikke vært.

– Jeg håper å bli valgt inn. Jeg klarer nok ikke å revolusjonere verden eller min egen landsdel, men det er i Stortinget makta ligger, og jeg vil ha muligheten til å påvirke. Det er jo dét som er demokrati. Så skal jeg være i Oslo når jeg må, og ellers der velgerne er – i Nordland.