Yngve Hansen.
Yngve Hansen. Foto: Presse

Synspunkt | Å bygge luftslott – om politiske lovnader i Øksnes

Det er fristende å starte innlegget med å sitere legendariske Stein Rokkan: «Stemmer teller, men ressurser avgjør».

Jeg registrerer at Øksnes Venstre har visjoner for Øksnes og for Myre sentrum. Å gå inn i detaljene på planene ligger utenfor mitt kompetansefelt, det jeg derimot kan si noe om er finansieringen.

Det vises til at kostnadene allerede er forutsatt i en fremtidig utbygging av skolekvartal og basseng, slik at dette er noe som skal være mulig å realisere. Det er et par problemer med dette. Kostnadene er ennå ikke tatt inn i økonomiplanen, og denne hviler i tillegg tungt på innføringen av eiendomsskatt for at vi i det hele tatt skal kunne tilby tjenester og kunne gjøre investeringer på noenlunde samme nivå som i dag.

Med dette forslaget beveger Øksnes Venstre seg i samme landskap som Øksnes Senterparti har gjort gjennom hele perioden og fortsetter med i valgkampen: lover mange kostnadskrevende tiltak uten å vise til hvordan kommunen skal ha råd til dette.

Det foregår en prosess i Øksnes Kommune satt i gang av oss i nåværende posisjon for å se på hvor vi kan spare penger. Tilbakemeldingene så langt kan tolkes både positivt og negativt:

– Positivt i form av at kommunen driver svært nøkternt

– Negativt i form av at det betyr at vi ikke har så mye potensiale til å spare inn på kostnadene

Å stemme på et parti som lover å fjerne eiendomsskatten betyr også at det ikke er økonomi i kommunen til å gjøre investeringer, til å opprettholde dagens tjenestenivå og langt mindre til å styrke det.

Parti som sier «ja takk, begge deler» har også en forpliktelse ovenfor velgerne å vise til en realistisk og forutsigbar inndekning for det de lover. Det har så langt vært mangelvare spesielt hos Øksnes Senterparti, som hverken i sine budsjettforslag eller i sitt valgprogram har klart å gjøre det.

Selv om vi ikke liker det, selv om det blir brukt mot oss, og selv om det kan koste oss potensielt mange stemmer så er Øksnes Arbeiderparti klare og ærlige ovenfor befolkningen i kommunen: det er ikke mulig å få til lovnadene våre uten eiendomsskatt.

Yngve Hansen

leder, Øksnes Arbeiderparti