Berit Tunstad.
Berit Tunstad. Foto: Egil Blomsø

Synspunkt | Å gjøre det rette valg

Det er nå bare en måned igjen til lokalvalget, men allerede fra 1. juli var det anledning til å forhåndsstemme.

Det er ikke alltid like lett å gjøre det rette valg, heller ikke for en lokalpolitiker, men om du vil være med å påvirke hva som skal skje i Sortland kommune de neste fire åra, med ringvirkninger i mange år framover, er det viktig at du avgir din stemme.

Skolestruktursaken i Sortland er den viktigste saken denne høsten, fordi den legger føringer for en sterk sentralisering av kommunen vår. Senterpartiet i Sortland vil beholde en desentralisert skolestruktur for 1.-7. klasse i skolekretsene Sigerfjord, Maurnes, Holmstad og Holand. Senterpartiet har holdt fast på sitt løfte om å beholde grendeskolene fordi vi mener det er den viktigste strukturen i ei levende bygd.

Det er, og vil være attraktivt å bo i disse vakre bygdene rundt om i kommunen vår om vi lar ungene få sine første skoleår i heimbygda. Ungenes nærhet til bygdas skole har i generasjoner vært med å skape røtter, trygghet og tilhørighet.

I et miljø- og helseperspektiv er det også viktig at ungene slipper busstransport inn til et stadig trangere Sortland sentrum.

Livet leves lokalt, idrettslag og musikkorps har for eksempel gjerne sitt utspring nettopp fra den lokale skolen.

Senterpartiet ønsker 1.-7.-skoler der folk bor. Senterpartiet er derfor garantien for en framtidsrettet bygdeutvikling.

Siste ord er ikke sagt i denne saken, og hvis det blir et annet flertall i kommunestyret etter valget, er det mulig å reversere vedtaket fra 6. juni i år.

Hvis du mener skolestruktursaken betyr noe for deg, så si det tydelig gjennom din stemme.

Fortsatt god sommer og godt valg!

Berit Tunstad

Sortland Senterparti