Hogne Hongset.

Synspunkt | Andmyran – Freibergs syretest

Andmyran vindkraftverk ligger nå på statsråd Kjell-Børge Freibergs bord. Han skal avgjøre om utbyggeren skal få utsatt frist for oppstart fra 31.12.20 til 31.12.21. Dette ble innvilget av NVE 5. september i år, men avgjørelsen ble klaget inn for OED. Uten utsettelse er prosjektet dødt.

Statsråd Freiberg har, som NVE, gjentatte ganger sagt at gitte konsesjoner ikke skal trekkes tilbake. Men denne saken handler ikke om å trekke tilbake en konsesjon. Det handler om hvorvidt utbyggeren skal få et år ekstra for å komme i gang, fordi utbyggeren selv ikke har sørget for tilstrekkelig framdrift i prosjektet. En slik utsettelse har utbyggeren ikke noe krav på, og myndighetene kan si nei uten videre, og uten en gang å begrunne det.

Denne gangen er det imidlertid svært gode grunner til at en utsettelse uansett ikke bør gis. Den viktigste er at Andmyran vindkraftverk vil rasere Norges største sammenhengende dypmyr, helt uten at det er nødvendig. Det er ikke bruk for den strømmen vindkraftverket vil produsere. Nordland fylke har landets største kraftoverskudd, og Andmyran vil bare føre til ekstra strømeksport ut av fylket.

Det er også grunn til å merke seg at NVEs eneste begrunnelse for å innvilge utsettelse, var å gjøre det mulig for utbyggeren å få melke subsidier fra de «grønne» sertifikatene som norske forbrukere må finansiere. Etter 31.12.2021 er det nemlig stopp for nye subsidier. Det blir smått utrolig når NVE i klartekst sier dette i sitt vedtaksbrev: «NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Andmyran vindkraftverk kan realiseres med el-sertifikater». Utbyggerens økonomi er for NVE tydeligvis viktigere enn alle de naturfaglige grunnene til å nekte forlengelse.

Hvor lenge skal NVE få fortsette å opptre som en ren agent for vindkraftutbyggerne? Det er i realiteten det spørsmålet Freiberg må ta stilling til. Han har gjentatte ganger sagt fra om at tempoet i vindkraftutbyggingen skal ned.

Andmyran er en sak der du kan vise at du mener alvor, Freiberg, hvis du gjør det.

Hogne Hongset,

vindkraftmotstander