Rådmann Gundar Jakobsen.
Rådmann Gundar Jakobsen. Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Bø beklager mistrivsel

Bø kommune beklager at beboer som omtales i leserinnlegget ikke har trivdes på Bøheimen.

Bø kommune har stort søkelys på trivsel, omsorg og trygghet for beboerne der de ansatte bestreber å gi den enkelte en så god hverdag som mulig. Det vil alltid være potensial for forbedringer, men vi kjenner oss ikke igjen i en del av de fremsatte påstandene i leserinnlegget.

Ingen faginstanser har påpekt noen avvik i de tjenestene som blir gitt ved Bøheimen, sist ved uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland 4.7.19. Tilsynet hadde søkelys på tilbudet kommunen gir til beboere/pasienter ved Bøheimen. Fylkesmannen har i sin rapport ikke funnet avvik i forhold til de tjenester de har vurdert ved sitt tilsyn.

Gundar Jakobsen,

rådmann, Bø kommune