Jubel i Bodø. Fra venstre kultursjef i Bodø kommune, Arne Vinje, Henrik Sand Dagfinnrud, kulturell- og kunstnerisk ansvarlig i Bodø 2024, ordfører Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og nestleder i Ungdommens fylkesråd i Nordland Max Hoffmann.
Jubel i Bodø. Fra venstre kultursjef i Bodø kommune, Arne Vinje, Henrik Sand Dagfinnrud, kulturell- og kunstnerisk ansvarlig i Bodø 2024, ordfører Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og nestleder i Ungdommens fylkesråd i Nordland Max Hoffmann. Foto: Innsendt

Synspunkt | Bodø kulturhovedstad 2024 trenger sterke regioner i Nordland

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling. Formålet er å bringe Europas befolkning sammen. Nordlendingen og vesterålingene er stolt og glad for at vår egen fylkeshovedstad Bodø, er valgt til å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

Utfordringen blir hvordan hele fylket sammen kan dra nytte av dette. Vi har ikke bare en kulturhovedstad, men vi har et kulturhovedstadfylke. Hele fylket må inkluderes, og det må legges til rette for at dette er synlig i 2024. Målet må være at Nordland blir like kjent for vår kultur som vår natur. Utfordringen vil være å få opp varige kulturprosjekt av internasjonal klasse, som kan profilere Nordland som et attraktivt fylke å reise til, og ikke minst bo i. Det som er best for oss som bor her, er også bra for de som besøker oss.

Kultursamarbeidet i Vesterålen har lang erfaring med å jobbe med prosjekter av internasjonal karakter. Vi har blant annet knyttet gode kontakter i Irland og Island og kunstutveksling, forfatterbesøk og kunnskapsdeling har vært viktige pilarer som har ført til store prosjekt som har knyttet våre regioner og land sammen. Gjennom kultursamarbeidet har vi løftet sammen, og vært stolte av å ligge i forkant av mange ting. Nordland fylke har ofte vist til Vesterålen som et godt eksempel på regionalt kultursamarbeid.

Vi tror at kulturtilbudet i Nordland er underkommunisert og at vi må være bevisste på at de tilbud vi vil synliggjøre må være tilpasset et internasjonalt publikum. Vi har fått til mye på kulturfronten i Nordland, og vi har et større potensiale både i Bodø og fylket for øvrig. Bærekraft er viktig for hele fylket, og da snakker vi ikke bare om klima og miljø: Vi må være åpne og inkluderende, et fylke der alle kan leve et godt liv, og utvikle seg både sosialt og økonomisk. Vi trenger flere innbyggere i Nordland og i dette perspektivet spiller kulturlivet en viktig og kanskje avgjørende rolle.

La oss alle utnytte muligheten som ligger i at Bodø har fått kulturhovedstad-status. Målet må være å utvikle opplevelser, tilbud og løsninger som gjør Nordland til et enda bedre fylke å bo i og gjøre det attraktivt for europeerne å besøke oss og bli kjent med vår kultur som vi er så stolte av. La oss ta kulturbrillene på, se hva vi har sammen og fremsnakke dette sammen i stedet for å tappe regionene for kulturkroner. I forslag til budsjett for 2020 er det i fylket foreslått kutt på vel 200.000 kroner. Dette kan se ut som et lite kutt, men det har i mange år vært grunnpilaren for det unike Kultursamarbeidet i Vesterålen. Dette er penger som har gått inn som egenandel i tillegg til egeninnsats fra kommunene og har gjort det mulig å søke ekstern finansiering på større prosjekter. Blant annet har fylkesmidlene sammen med midler fra statlig hold (kulturrådet, Norsk filminstitutt, departementer o.a. finansiert filmfestivalen Laterna Magica, Golfstrømprosjektet, skriveprosjekter for ungdom, Tilbakestrømprosjektet, utenlandssamarbeidet med Island og Irland, barnekultursatsingen Barndom i Flo og Fjære, Elvelangs på Melbu, lysfester i Andøy og Bø og så videre. Uten delfinansiering fra disse fylkesmidlene ville dette vært umulig å få til. Ny kommunelov fordrer et større skille mellom administrasjon og politikk enn det Vesterålsmodellen (Kultursamarbeidet i Vesterålen) har vært bygget på, og vi er nå inne i en fase med omstrukturering og omstilling. Det å miste fylkestilskuddet i denne fasen gjør mulighetene samarbeidet bygger på ekstra utsatt og forslag til kutt kommer på et særdeles uheldig tidspunkt.

Vi har tro på at alle regionene i fylket må løftes frem og fremsnakkes ut fra deres egne særegenheter innenfor kulturfeltet. Det er viktig at Kulturhovedstad 2024 ikke bare blir et prosjekt i en liten bykjerne, da har Nordland som fylke tapt en unik mulighet. Vi har alt å vinne på å bygge på og videreutvikle gode modeller og sammen bygge et sterkt og attraktivt kulturfylke.

Sindre Wolf, Andøy kommune

Kine Anette Johnsen, Bø kommune

Kari Ann Olsen Lind, Hadsel kommune

Tone Toften, Sortland kommune

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trond Ståle Mathisen, Øksnes kommune