Nyoppusset klasserom ved Borkenes skole.
Nyoppusset klasserom ved Borkenes skole. Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Elevmedvirkning mot sin hensikt?

Om å høre barnets stemme, -overgang fra barneskole til ungdomsskole.

I Hadsel kommune sine retningslinjer for inndeling av klasser i overgangen fra barne- til ungdomsskole, står det et punkt jeg gjerne vil reflektere over:

«Alle elever sin stemme skal bli hørt i prosessen. Elevene setter opp en liste over 5 elever som de ønsker å komme i klasse med, og vi gir en garanti på at alle får minst ett av ønskene innfridd».

Jeg har forstått at dette er en vanlig praksis i mange kommuner i hele landet. Jeg skjønner at intensjonen er at barnets stemme skal bli hørt og at det skal gi sosial trygghet. Jeg undrer meg likevel over denne praksisen, og er usikker på om konsekvensene av er godt nok vurdert. 

Elevene blir oppfordret til og ikke snakke seg i mellom om hvem de har valgt, men når så mye står på spill, er det umulig og ikke snakke om det. Dette valget handler ikke bare om å velge seg noen de ønsker å gå i klasse med, det handler også om at de må velge bort. 

Jeg undrer meg på om de ansvarlige hører barnas stemme når elevene  snakker seg i mellom om hvem de skal velge, og hvem de i alle fall ikke skal velge? Hører de den såre fortvilelsen, skammen og gråten til barnet som ikke blir valgt? Hører de skammen og skyldfølelsen i stemmen til barnet som valgte bort 12 av sine 17 medelever? 

Med en slik prosess kan viktige, vanskelige og skjøre relasjoner bli ødelagt, og elevene kan bli stående igjen med ansvaret for å såre andre, og/eller bli såret. Disse sårene blir gjerne tatt med videre inn i de tre årene de skal gå på ungdomsskolen. Dette er unødvendig belastning for elevene, og stikk i strid med å lære elevene og inkludere i stedet for å ekskludere. 

Jeg mener at klasseinndelingen er fullt og helt de voksnes ansvar. Lærerne er de som har oversikt over elevenes relasjoner, og jeg stoler på at de kan ordne klasser etter elevens beste. Elevenes stemme kan bli hørt ved at det tematiseres hvem de trives sammen med på utviklingssamtalene mellom elev, foreldre og kontaktlærer, og at kontaktlærer formidler dette videre til de ansvarlige for inndelingen. 

Kari Randen Hatløy, mor til to.