Ingrid Bergquist
Ingrid Bergquist

Synspunkt | Er asylsøkere mennesker med følelser, eller er de brikker i et spill?

Åpent spørsmål til UDI/Stortinget og regjeringen.

I disse dager har asylsøkere flere steder i landet fått beskjed om at asylmottaket de har bodd på skal legges ned/avvikles. De må flytte før jul, men de aner ingenting om hvor de skal flytte, eller nøyaktig tidspunkt for flyttingen.

I kommunen der jeg bor, har vi et veldrevet mottak som er et av de eldste i landet. Nå skal det legges ned, og personer som har oppholdt seg her, mange i 10 år eller mer, må flytte til et ukjent sted. Barn som er født og oppvokst her, rives opp fra sitt trygge miljø, barnehage eller skole. Ungdommer må bytte skole. De voksne må trøste, prøve å forklare noe verken de eller andre enn eventuelt UDI, forstår. Og de har sin egen frykt og usikkerhet, som de prøver å skjule best mulig.

Samtidig skal UDI tydeligvis få fortgang i å ferdigbehandle asylsøknader, inkludert klage på vedtak. Et eksempel: Sist natt kl. 04 banket politiet på asylmottaket her i kommunen og hentet ut en person for deportasjon til hjemlandet. De andre asylsøkerne ble naturlig nok vekket av det som skjedde, og frykten og uroen spredte seg. Når skjer dette med oss?

Er det virkelig nødvendig å hente ut mennesker midt på natten, som om de var farlige forbrytere?

Noen av asylsøkerne har fått avslag på søknad om opphold, men kan ikke returneres til hjemlandet på grunn av situasjonen der. De venter og venter, og årene går mens de lever i et slags vakuum. De får ikke personnummer, med de rettighetene det ville medføre, som for eksempel fastlege eller å opprette bankkonto. De har ikke lov til å jobbe eller studere. De vil gjerne klare seg selv, være økonomisk uavhengige av Staten (UDI), men de har ikke loven på sin side.

I stedet får de dekket husleie og knapt 2000 kroner per måned, penger som skal rekke til mat, toalettartikler, transport, klær, og så videre (dette gjelder de som har fått avslag på søknad om opphold, men ikke kan returneres).

Mine spørsmål til UDI er følgende:

1. Hvorfor kan det ikke gis tidsbegrenset opphold til ureturnerbare asylsøkere? Da ville de kunne arbeide, gå på kurs/skole, få egen bankkonto og så videre. Staten ville spare penger og asylsøkerne ville føle seg som mennesker.

2. Når asylmottak skal legges ned, hvorfor er det da ikke mulig å ha gjort såpass forhåndsarbeid at asylsøkerne vet hvor de må flytte? Dere må jo ha en plan med litt forutsigbarhet så lenge det er dere som tydeligvis er eneherskere over disse menneskene.

3. Hvorfor må flytting skje like før jul? De fleste mennesker har ønske om å feire jul med kjente og kjære rundt seg. Barnehage- og skolebarn har hyggelig avslutninger før jul, der de får opptre og vise seg frem. Asylsøkerbarna blir revet opp fra alt dette, og kaste ut i usikkerhet. I vår kommune (og sikkert flere andre) arrangeres det felles julefeiringer der flere nasjonaliteter deltar. Folket kjenner hverandre, og det er trygt og godt. Men her må de altså flytte en eller annen gang før jul.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så et spørsmål til Stortinget/regjeringen:

Dere delegerer mest mulig ansvar ut til andre aktører, i dette tilfellet UDI. Men betyr det at dere ikke har noen overordnet mulighet til å stoppe galskapen? Når klageadgangen på vedtak fra UDI skal rettes til UDI, da kan det vel trygt kalles at «bukken passer havresekken».

Min oppfordring er:

1. Utsett nedleggelsen av asylmottakene til sommerferien, slik at barn slipper å bytte skole/barnehage midt i skoleåret. Da viser dere at dere ser menneskene foran systemet.

2. Gi ureturnerbare asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse, for eksempel i fem år. Det vil gi dem mulighet til å slippe å leve i det jeg vil kalle «permanent unntakstilstand».

3. Slutt å hente mennesker ut av mottakene midt på natten. Det fører til enda mer utrygghet enn de allerede opplever.

Ingrid Bergquist,

Stokmarknes