Flesnes oppvekstsenter.
Flesnes oppvekstsenter. Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Forundret over Kvæfjord Venstre

Vi tar til etterretning de leserinnlegg og øvrige innspill fra Venstre den siste tiden.

Til Kvæfjords velgere vil vi bare bemerke og gjøre oppmerksomme på Kvæfjord Venstres framtreden, uten å gå for mye i detaljer. Folk i ytre Gullesfjord-bygdene, elever og ansatte på oppvekstsenteret er skuffet, og har ordlagt seg med formuleringer som at dette tenderer mot det man kan kalle både trakassering og mobbing.

Vi i FAU er forundret over at Venstre ikke har vært seriøse nok til å besøke oppvekstsenteret eller bygda, se og høre fra dem det gjelder og sette seg inn i saken de uttaler seg om. De har bare gjort seg opp en mening som de står fast ved.

Istedet registrerer vi at Venstre gjør seg umaken med å besøke Moelv og indre Gullesfjord, medbrakt en flyer som er så full av faktafeil, at kun ett av punktene kan medføre riktighet.

Seriøsiteten Kvæfjord Venstre viser velgerne, vil stå til doms 9. september.

Kanskje blir de straffet for at de har støttet opp under et vedtak om å frede Flesnes oppvekstsenter. De stilte på valgkamp kick-off på Molund, Flesnes, 8. august og hevdet at de fortsatt sto bak fredningen. Dette på tross av at de vel vitende har et program som for neste periode sier at de vil bidra til at elever i Gullesfjord skal sikres et framtidig skoletilbud i et samarbeid med Sortland kommune. Dette er holdninger de også har dokumentert i leserinnlegg. De stiller seg faktisk ikke lenger bak vedtaket de selv var med på.

Dette er holdninger som nører opp om politikerforakt.

Under nevnte valgkamp kick-off bet vi oss også merke i at Venstres Jan Meyer hevdet at innbyggere og brukeres synspunkter var noe som selvsagt måtte vektlegges stort, i saker som berører helsespørsmål for innbyggerne i Gullesfjord.

Vi undres hvilke motiver Venstre har for ikke å la samme tankegang være gjeldende når det gjelder oppvekstsenteret? Før fredningsvedtaket ble fattet fikk vi til et signert opprop fra bygdene her. 99 prosent signerte på at oppvekstsenteret burde bevares, og at dette var en del av nøkkelen for å opprettholde bosetting og utvikling. Dette viser i høyeste grad at befolkningen ser dette som viktig. Selv om Venstre åpenbart forhøyer seg til at de vet bedre enn beboere, elever og ansatte om hva som er best for oss.

Samtidig «kaster de over bord» tallrike og brede studier i skoleforskning, som har dokumentert gunstige oppvekstforhold på små skolesteder som vårt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Avslutningsvis vil vi skryte av kommuneadministrasjonen og velfunderte politikere som både i ord og handling støtter opp under fredningsvedtaket til 2023, og ønsker at det skal bo folk i - og ta hele kommunen i bruk.

Vi ser fram til at Venstre vil få svar på tiltale i valgresultatet.

FAU Flesnes Oppvekstsenter