Kjell-Are Johansen, Andøy Arbeiderparti.
Kjell-Are Johansen, Andøy Arbeiderparti. Foto: Egil Blomsø

Synspunkt | Gratis mat i Andøyskolen

Andøy Arbeiderparti vil i kommende periode i kommunestyret legge frem forslag om å etablere gratis måltid i Andøyskolen.

Gratis mat i skolen er ett meget viktig for læringen i skolen.

Tilgang på gode utdanninger for alle er nøkkelen til gode liv og et Nordland i utvikling. Gratis skolemat gir både bedre effekt på læring i tillegg til å ha en utjevnende effekt. Om de som tidligere ikke spiste eller spiste dårlig, får sunne skolemåltid, vil det styrke deres læringsutbytte. Det hjelper mest for dem som trenger det mest.

Arbeiderpartiet mener at det å utjevne sosiale forskjeller er en viktig del av skolens oppdrag.

Løsningen er ikke at foreldre og barn i tidsklemma må «skjerpe seg». Løsningen, med lang norsk tradisjon, er en styrking av fellesskapet. For at et tiltak skal virke sosialt utjevnende, viser tidligere forskning at tiltaket bør være gratis. Så for elever fra familier med dårlig råd, er det særlig viktig at for eksempel skolefrukt eller skolelunsj er gratis. Gratis skolemat er rett og slett en måte å utjevne sosial ulikhet på.

Når vi snakker om skolemat, snakker vi ikke om kompliserte løsninger fra høymoderne og store kjøkken. Det er mulig å servere gratis skolemat med enkle løsninger til en lav kostnad.

Kjell-Are Johansen

Ordførerkandidat Andøy Arbeiderparti