Pressefoto
Pressefoto

Synspunkt | Grønne løsninger for alle

Miljøpartiet De Grønne, Sortland vil gi alle mulighet til gode kollektivtilbud. Det skal være enkelt og billig å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor og uansett funksjonsnivå.

Det har vært mye snakk om flyskam i det siste, og mange velgere er frustrerte fordi det ofte er dyrt og tungvint å reise miljøvennlig. Miljøpartiet De Grønne mener det er politikernes jobb å gjøre det enklere for folk.

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp, forurensning, støy og naturinngrep. Et godt kollektivtilbud er en forutsetning for å nå målene om et klimanøytralt samfunn. Det fører til bedre luft og tryggere nærmiljø, og gir økt mobilitet til flere grupper, både unge, eldre og de med dårlig råd. Men regjeringen øker norske kollektivpriser, og det gjør det vanskeligere for stadig flere å velgemiljøvennlig.

Miljøpartiet de Grønne, Sortland vil ta omkamp i det nye Fylkestinget om nedleggelse av bussterminalen og i samarbeid med De Grønne på fylket, utrede oppstart av pendlerbuss til Hadsel, Bø og Øksnes.

Vi vil føre en klimasmart samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk. Det skal være enkelt og billig å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor og uansett funksjonsnivå.

Kristin Simonsen

Sofie Hansdóttir Solbakken Matos

Ingunn J.M. Reinsnes

Miljøpartiet De Grønne Sortland