Ørjan Robertsen.
Ørjan Robertsen.

Synspunkt | Har Hadsel Arbeiderparti sovet i forhandlingene?

Nå foreligger resultatet av fordelingen mellom Senterpartiet, Hadsel Arbeiderparti og Høyre på representanter til ulike utvalg. Vi er tidligere blitt kjent med at Arbeiderpartiet har «gitt fra seg» varaordfører til Høyre, og at Senterpartiet får ordføreren. Når partiet valgte å «ofre» sin ordførerkandidat til fordel for Høyre, skulle en tro at Arbeiderpartiet fikk uttelling på andre områder.

Det er derfor med stor undring jeg registrerer at heller ikke ved valg til formannskapet får Hadsel Arbeiderparti noe igjen for sin offervilje! Her stikker Senterpartiet av med to representanter i tillegg til at de har blitt belønnet med ordførervervet.

Nå blir det spennende å se hvilke politiske saker Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for i samarbeidsplattformen med Senterpartiet og Høyre. Hvis det på noen måte skal veie opp for manglende uttelling for partiet så langt, ja, da må vi forvente at Senterpartiet og Høyre sammen med Arbeiderpartiet vil føre ren arbeiderpartipolitikk de neste fire år. Dersom så ikke skjer, må det være lov til å konkludere med at Hadsel Arbeiderparti har sovet i forhandlingene med Senterpartiet og Høyre.

Ørjan Robertsen