Mikal Johannessen Foto: Anna Torp Kvasjord

Synspunkt | Holdes vi for narr?

Mikal Johannessen henstiller om at politikerne setter i gang veibygging langs innseilinga til Myre havn.

Som de fleste av oss har fått med seg er det igjen sådd tvil om ny adkomstvei til Vornes og Sandviks dalen. En vei som de fleste utover her har fått med seg har vært planlagt helt ifra starten (ca. 40 år siden). En vei som sikrer myke trafikanter og som vil sikre vår unge håpefulle en trygg skolevei.

Det er også utført en trafikktelling som tilsier at ny adkomstvei er på sin plass. En opprusting eller modernisering av veien vil påvirke rundt 30 husstander på et område som strengt tatt ikke har utvidelses potensiale. Når på en annen side vil påvirke i underkant av halvparten av beboerne langs ny trase. Og som i aller største grad har utvidningspotensial.

Alle disse faktaene vet vi. Det vet også sikkert dere lesere om dere har vært utover denne veien, og de fleste har vel det. Ville dere sendt ungene deres alene langs denne veien der INGEN respekterer 30 sone. Og med snøskavler som spiser seg inn på veien på begge sidene på grunn av at den er for smal. Og det er ikke stort bedre om sommeren heller. Det er rett og slett ingen utvidelses muligheter langs denne veien. Da det vil bety at beboerne langs veien mister sin parkerings plass og eiendom som vi faktisk har betalt for. Og ingen av oss har en cm for mye langs veien.

Til alle i det politiske aktive Øksnes vil jeg rette en spesiell henstilling og huske at vi vil IKKE gi oss. Dere må også tenke på hva dere ønsker at deres politiske arv skal være. Vil dere at arven skal være at dere var med å gjennomføre et vedtak som er 40 år på etterskudd. Eller vil dere at arven skal være av en korrupt karakter. Vil dere bli husket for at dere lot private eller økonomiske hensyn gå fremfor de folkene der FAKTISK jobber for. For vi vil ALDRI glemme. Og vi vil ALDRI tie. Og  vi kan være enige om at det faktisk vil få konsekvenser om vi er nødt å begynne å nevne relasjoner og navn som kan trekke habilitet i aller sterkeste grad.

I disse førjulstider som er tiden for håp og samhold. La oss gå inn i det nye året på en annen måte enn de 40 forgående år. Det er på tide å legge ballen død. Og gå inn for ny vei. Det har beboerne her kjempet for lenge nok. Og for dere som kanskje ikke synes denne saken er så viktig vil jeg be dere huske ordene til en av våre mest kjente diktere. Arnulf Øverland.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

Artikkelen fortsetter under annonsen.

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

Henstiller igjen om å gi folket det de har kjempet for. På tide å gjennomføre det som planen hele tiden var.

Mikal Johannessen