Ann-Rita Mårstad og Arnhild Duås
Ann-Rita Mårstad og Arnhild Duås Foto: Innsendt

Synspunkt | Høyre vil ha flere lærlingeplasser i Sortland kommune

Sortland er en kommune i vekst og vi har stadig behov for mer fagutdannet arbeidskraft for å yte tjenester til kommunens innbyggere.

Derfor er det gledelig å se at stadig flere søker seg til yrkesfag, ved årets opptak utgjorde faktisk yrkesfagene over 50 % av søkerne til videregående utdanning. Hvert år kommer det mange unge ut fra yrkesfaglig utdanning med behov for lærlingplasser.

I Sortland er vi så heldig at vi har en rekke private bedrifter som mer enn gjerne tar inn lærlinger og gir de verdifull opplæring og arbeidserfaring. Arbeidserfaring som de unge vil ha med seg livet ut.

Disse private bedriftene tar et stort samfunnsansvar for de unges framtid, og gjør at frafallet i utdanningen minsker betraktelig.

Vi vet at offentlig sektor trenger mange dyktige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, ikt-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, institusjonskokkfaget, anleggsgartner, for å nevne noen.

Sortland Høyre mener Sortland Kommune, som største arbeidsgiver i kommunen, bør ta et langt større samfunnsmessig ansvar ved å bidra til utdanning av nye fagarbeidere. KS har satt et mål om to lærlinger per 1000 innbyggere per år, det betyr 20 lærlinger for Sortland kommune. Denne høsten tar Sortland inn kun fire lærlinger.

Nordland fylkeskommune har garantert plass til alle lærlinger og vi mener vår kommune bør ta sin del av ansvaret for å oppfylle denne garantien.

En av fordelene ved å ansette lærlinger er at man som arbeidsgiver får lære opp og være med å forme unge lovende arbeidstakere til å bli flinke, ansvarlige og stolte yrkesfagarbeidere. Veldig ofte blir disse værende i bedriften etter endt utdanning og fagbrev.

Sortland Høyre vil derfor aktivt bidra til at Sortland Kommune som arbeidsgiver ansetter flere lærlinger. Det er både vårt ansvar og vår fremtidige gevinst.

Sortland Høyre

Ann-Rita Mårstad, leder og Arnhild Duås, 4. kandidat