Oddbjørg Høwe.
Oddbjørg Høwe.

Synspunkt | Hva med oss førstegangsvelgere?

Gleden var stor da valgkortet kom i postkassen for første gang. Endelig kunne jeg få være med på å påvirke valget. For i år er jeg førstegangsvelger, det samme er alle andre født i år 2000 og 2001.

Vi læres opp til at det å bruke stemmeretten vår er viktig, men for mange kan dette føles både overveldende og skremmende. For første gang skal vi få være med på å påvirke valget, men mange sitter nok likevel med en følelse av at de ikke kan nok. Noe som jeg selv kan kjenne meg igjen i.

Mange av oss flytter bort nå til høsten eller til neste år og blir nok borte en stund fra Sortland, kommunen vi vokste opp i. Det betyr ikke at vi ikke har lyst til å påvirke hvordan Sortland sin framtid skal se ut. Stadig vekk er det snakk om at hjemflytting er et satsningsområde. Da er det viktig at vi er med på å påvirke utviklingen Sortland kommune skal ha. Da fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes besøkte Sortland sist uke, nevnte hun at et valg med 50-60 prosent deltagelse fra befolkningen var langt fra bra nok. Derfor er det spesielt viktig å satse på oss førstegangsvelgere, men da er vi også nødt til å få god nok informasjon.

Selv har jeg vært på ferie i en annen kommune i Norge der jeg så et stort engasjement for å engasjere førstegangsvelgerne, men hva opplever jeg når jeg selv kommer hjem til min egen kommune? Mer eller mindre ingenting. For vi ungdommer vet hvordan skolen burde styres, hva som fungerer og hva som kunne vært gjort annerledes. Det er vi som er helt avhengige av at klimautslippene kuttes for å sikre vår framtid. Derfor er det viktig at vi stemmer og bruker våre erfaringer til å påvirke valget i Sortland kommune.

På lørdag var jeg innom torget der partiene stod på stand. Her var det flere partier som tok initiativ til å forklare og diskutere sin politikk. Dessverre opplevde jeg også flere stands der partiene ikke tok kontakt.

Jeg vil derfor med dette oppfordre alle førstegangsvelgere til å bruke sin stemmerett, men mest av alt vil jeg oppfordre politikerne og partiene til å ta litt mer ansvar. Snakk med oss, kom på skolen både vår og høst i løpet av valgåret, send ut brev, gi oss informasjon om hva ditt parti står for, hva dere vil skape og hva dere vil endre. Dere er for sent ute til å gi god informasjon til mitt kull (2000), men vær så snill å bruk tid på de førstegangsvelgerne som fortsatt er på Sortland og går på skolen.

Gjør det enklere for oss som skal velge for aller første gang. Det er tross alt en stor og viktig avgjørelse og jeg tror dere kan vinne på det.

Godt valg!

Oddbjørg Merete Høwe,

førstegangsvelger