Skolebussen fra Slåttnes er før klokka åtte på Stokmarknes skole.
Skolebussen fra Slåttnes er før klokka åtte på Stokmarknes skole. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | Hva nå, Kurt Eirik Jenssen (Sp)?

Barna som bor lengst unna bruker to og en halv time av sin fritid per dag (12,5 timer per uke) til å komme seg til og fra skolen, og til venting. Sagt med andre ord: to ekstra skoledager for barna på Slottnes og én ekstra skoledag for de fra Holmsnes.

Jeg husker hva oppvekstsjefen på et møte våren 2017 svarte på spørsmål fra bekymrede foreldre på Søndre Langøya, angående busstilbud til barna når de skulle flyttes over til Stokmarknes ungdomsskole. Der ble det sagt at det var en selvfølge at bussene skulle tilpasses etter skolens åpningstider.

Denne lovnaden er blitt fulgt i to år. Det kom som en stor overraskelse på mange at denne lovnaden ikke skal gjelde lenger. I ruteopplysningen 177 Nordland ankommer bussen Stokmarknes skole kl. 07.58. Barna ankommer skolen 32 minutter før timen starter.

For elever fra Slottnes innebærer det at de må starte reisen sin én og en halv time før de i hele tatt begynner på skolen, fra Fleines blir det én time og tjue minutter og fra Holmsnes blir det 50 minutter. Jeg vil hevde at barna bruker uforholdsmessig mye av sin fritid før de kan starte første timen på skolen.

Barna som bor lengst unna bruker to og en halv time av sin fritid per dag (12,5 timer per uke) til å komme seg til og fra skolen, og til venting. Sagt med andre ord: to ekstra skoledager for barna på Slottnes og én ekstra skoledag for de fra Holmsnes. Dette oppleves som urimelig.

Oppvekstsjefen har i dialog med foreldre og i media uttrykt klart at skolen har jobbet med å få tilbake tilbudet, etter en forglemmelse de gjorde ved å ikke bestille bussen før sommeren. Hun har forklart at det har vært vanskelig for Boreal å skaffe buss og sjåfør.

Hun har i tillegg (uten at det er kommet frem i dialogen/media) tatt kontakt med Boreal og Nordland fylkeskommune (NFK) for å høre hva som er akseptabel ventetid for barna. Og hun har fått svar fra NFK: «Nordland fylkeskommune mener dagens skoleskyss (...) til Stokmarknes ungdomsskole er akseptabel. Elevene ankommer skolen ca. 20-25 minutter før skolestart, og skolen har åpnet dørene». Jeg undres på om NFK har fått feil opplysninger, bussen ankommer ifølge bussruten 32 minutter før skolen starter. Tar de da med i betraktning hvor lang tid barna har vært på bussen?

Ut fra svar fra oppvekstsjefen forstår jeg det som om Hadsel kommune har betalt for ekstra skoleskyss for ungdomsskoleelevene fra Søndre Langøya. Dette vil de altså ikke fortsette med, til tross for løfter for to år siden. Svaret står i grell kontrast til det oppvekstsjefen har signalisert tidligere.

Hva synes du, Kurt Eirik Jenssen (Sp), om denne bruken av barnas fritid? Er dette god distriktspolitikk? Motiverer denne praksisen til at folk bosetter seg på bygda? Kan du, og andre politikere påvirke denne avgjørelsen? Hultgreens 10 minutter med god og varm buss ble plutselig veldig mye lenger.

Kari Randen Hatløy,

Holmsnes