Wenche Skar.
Wenche Skar. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | Hvor er ydmykheten og respekten for de eldste og sykeste?

Min far, bøfjerdingen, fikk med seg viktige dyder i sin oppvekst. Søskenflokken på ti lærte både nøysomhet, ydmykhet og respekt for andre mennesker. Min far mente at det å skryte, især av egen fortreffelighet, ikke vitnet om god oppdragelse. Gode samfunnsborgere og medmennesker skal gjøre, ikke skryte.

I valgkamptider skal partiene framheve egen politikk, og da er det gjerne uunngåelig at det skrytes både av hva som er gjort, og hva som skal gjøres.

Løftebrudd lurer rundt neste hjørne, og velgerne prøver å finne det partiet de kan stole mest på. Posisjonen ved ordfører har nylig presentert sin skryteliste over hva de har fått til mens de har hatt sin vakt. Det er ikke tvil om at det har skjedd mye, i alle fall på byggefronten. Jeg tror samtlige innbyggere gleder seg over at det er aktivitet og utvikling i kommunen vår. Lånegjelda er etter sigende tett på 1 milliard, men det koster å bygge, så pytt, pytt.

Samtidig har vi opplevd hastenedleggelser, sist av Hadsel sykehjem og tvangsflytting til et allerede overfylt sykehjem. Hvor er ydmykheten og respekten for de eldste og sykeste? Jeg blir dessuten trist når jeg leser innlegg fra en senterpartipolitiker som skriver om behov hos sykehjemspasienter, og samtidig medgir at hun ikke kjenner til pasientene på Stokmarknes sykehjem og behovene deres. For alt jeg vet gjelder dette flere av våre lokalpolitikere. Jeg oppfordrer samtlige til å ta en tur dit før dere gjør vedtak om eldreomsorgen.

Nåværende posisjon har ikke vist vilje til å lytte til innbyggerne i viktige saker. Kritiske spørsmål er stort sett blitt møtt med øredøvende taushet, og kampvilje hos innbyggerne er blitt betegnet som «støy». I beste fall har rådmannen gått ut i media og tilbakevist og skjønnmalt. Hvor er respekten for innbyggerne, de som politikerne er tillitsvalgte for? Hvor er ydmykheten i forhold til den viktige oppgaven det er å være politiker/tillitsvalgt?

I lange tider har vi opplevd så mye skryt i media av alt posisjonen har fått til, at det kan bli for meget for en stakkar å fordøye. Og jammen brukes ikke Aps sentrale slagord om best, og ikke billigst eldreomsorg i ei tid hvor det er nærmest krise i eldreomsorgen i Hadsel! Det gjelder både Stokmarknes sykehjem, Riarhaugen og hjemmetjenesten. Det burde for lengst vært tatt grep for å få eldreomsorgen ut av krisa den er i.

Kjære politikere, dere kan ikke gjemme dere bak at dere har bygd Thodebo. Dette er i utgangspunktet et tilbud for dem som kan greie det meste selv, ikke for de sykeste og mest pleietrengende. Jeg setter min lit til at nye lokalpolitikere vil satse på flere sykehjemsplasser, og utvikle innholdet i dette tilbudet til beste for dem som ikke kan stå opp for seg selv. Fordi de fortjener det. Rett og slett.

Wenche Skar