Henrik Kantun.
Henrik Kantun. Foto: Egil Blomsø

Synspunkt | Hvorfor stemme på Lødingen Arbeiderparti med Hugo Jakobsen som ordførerkandidat?

Jeg har som oftest stemt borgerlig ved kommunevalget. Men i år vil Lødingen Arbeiderparti og Hugo Jakobsen få min stemme.

Det skjer etter at jeg nøye har studert de ulike partiprogrammene, men aller viktigst, vurdert de ulike ordførerkandidatene opp mot hverandre. Kommunevalget er et personvalg og da må en legge ideologiske og partipolitiske skillelinjer til side for å få på plass den beste, viktigste og eneste fulltids politikeren på rådhuset, nemlig ordføreren.

Etter min mening er Hugo Jakobsen den beste ordførerkandidaten fordi:

Hugo er relativt ung (49), men gammel nok til å ha så vel politisk- som nyttig livserfaring.

Hugo har gjennom sitt politiske virke vist at han er villig til å stå på barrikadene, og stille kritiske spørsmål.

Hugo har som frivillig drivkraft og trener for idretten (spesielt handball) vist at han stiller opp for ungdommen og kommunens beste. Han er villig til å gi av seg selv og sin egen fritid.

Hugo har en fin fremferd, er saklig, engasjert, pågående og lyttende. Du blir sjelden avbrutt av Hugo.

Jeg er ikke enig i prioriteringen av alle «gode formål» som er listet opp i AP,s valgprogram. Men jeg har etter samtaler med Hugo, Jørn Bjarne og nestor Atle fått en forståelse av at partiet er lydhørt for gode råd fra sine velgere. Jeg mener også at AP til sin fordel har et godt lag bestående av flere ivrige unge som ønsker å engasjere seg i politikken for Lødingens beste.

For blant annet å kunne være en attraktiv bo, ferie- og fritidskommune, slik de aller fleste partiene har programfestet, må kommunen være bemannet / ha kompetanse på teknisk sektor til fradeling, oppmåling, byggesaksbehandling og løpende ajourføring av matrikkelen (leverandør til Statens Kartverk med lokal eiendomsinformasjon) Vi har vedtatt at Lødingen fortsatt skal være en selvstendig kommune. Da må vi også sikre at Lødingen har god kompetanse på teknisk sektor knyttet til foran nevnte saksbehandling. Å kjøpe tjenester på dette området vil aldri kunne bli annet enn en dårlig nødløsning. Her er det best og billigst at Lødingen kommune har kompetanse og ansvar i egen organisasjon, særlig på grunn av matrikkelføring for Statens Kartverk.

For at ingen skal misforstå må jeg understreke at Lars Ole Sivertsen som har aleneansvaret for all denne tjenesten og saksbehandlingen i kommunen gjør en kjempejobb. Han har på om lag 1 år med iherdig innsats, langt ut over normal arbeidstid, maktet å komme nesten ajour. Han har også lagt ned mye arbeid i å rette opp feil. Men arbeidsmengde og saksområdet er alt for stort, så nå er også Lars Ole midlertidig «ute av drift» på grunn av helsemessig belastning. Det kan jeg som engasjert borger i Lødingen ikke stilltiende godta, med mulig utfall at krisen på teknisk sektor blir enda større. Avdelingsleder samfunn Tom Roger Hansen, som Sivertsen sorterer under beskriver dagens situasjon slik: «fordi flere saksbehandlere har sluttet, og byggesaksavdelingen er underbemannet, ligger teknisk sektor nede med brukket rygg, vi er for tiden ikke bemannet til å foreta noen som helst saksbehandling på dette området».

Det er vel og bra at vi på tettstedet har fått ny barnehage og skole, og at helse og omsorg nå er satt under lupen. Men med min bakgrunn fra 20 års byggesaksbehandling og regulering hos Kanstad Trelast AS, og dermed erfaring fra samhandling med flere kommuner i regionen, vil jeg påstå at teknisk sektor snarest må ta viktige grep i Lødingen. Hvordan teknisk sektor er organisert og bemannet, i forhold til de oppgaver som skal løses, må nå tas tak i en gang for alle. Selvsagt er dette en sak for administrasjonen å utrede, men «bestillingen» må komme fra kommunestyret med ordfører i spissen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lødingen kommune sliter fortsatt med å holde sine budsjett. Full kontroll på kommuneøkonomien er derfor en viktig sak for alle partiene. Men det går ikke å bevilge seg ut av uføret. Så inntektene må økes og utgiftene må ned. Da gjelder det å legge til rette for nye arbeidsplasser i privat sektor som gir økt skatteinngang, samtidig som kommunen følger med i tiden, er frempå og handlekraftig. Det har jeg tro på at vi skal få til med Hugo Jakobsen til rors. Jeg oppfordrer derfor alle gode Lødingsværinger, røde og blå, til å bli med laget ved å stemme på Lødingen Arbeiderparti og Hugo Jakobsen.

Ha et godt valg på mandag,

beste hilsen fra Henrik Kantun