Ann Cathrin Stafseth.
Ann Cathrin Stafseth. Foto: Innsendt

Synspunkt | Med kultur i mitt hjerte

Én av mine hjertesaker er «kultur for alle.» Hva legger jeg i det? Jo, for meg er det viktig at hver enkelt skal få holde på med den fritidsaktiviteten han eller hun har lyst til.

Det er viktig at Sortland har et godt utvalg av fritidsaktiviteter både innen musikk, kunst, teater og idrett. Det er også viktig at Sortland opprettholder det gode tilbudet innen konsert – og teateropplevelser.

Sortland Kommune har ganske stor aktivitet på mange områder, noe som jeg ser på som positivt. Jeg ønsker å jobbe for å redusere ventetiden på kulturskolen, slik at enda flere kan få mulighet til å ta del i det gode kulturlivet Sortland har. I tillegg vil jeg at barn som kommer fra familier med lav økonomi, skal bli tilbudt én dag gratis fritidsaktivitet i uka. Å holde på med for eksempel teater, kunst eller musikk er viktig for å få brukt den kreative delen av seg selv. Å skape noe, alene eller sammen, gjør noe med et menneske.

Selv er jeg aktiv i både korps og orkester, og er musikklærer på ungdomsskolen. Noe av det fineste jeg vet er når barn og unge finner sammen innen musikken. Dersom jeg kommer inn i kommunestyret kommer jeg til å jobbe hardt for at kulturtilbudet på Sortland fortsetter i samme gode steam, og utvikler seg videre.

Noe av det jeg håper vil fortsette, er «Den kulturelle skolesekken». Som lærer på ungdomsskolen opplever jeg at flere av tilbudene derfra er gode, og at kulturen kommer til alle – også de som ikke opplever seg selv som interessert.

Kulturfabrikken er et fantastisk møtested for både barn og voksne, og det er ingen tvil om at dette var en god investering for Sortland. Her finner vi flotte forestillinger og utstillinger, og et bibliotek som gjør at folk for lyst til å lese. Det er viktig for meg at kulturfabrikken blir tatt vare på videre.

En siste ting jeg vil nevne i dette innlegget, er Ungdomsfabrikken. Jeg synes det er et veldig godt tilbud, som flere bør benytte seg av. Hva kan man gjøre for å få flere ungdommer interessert?

Kulturbegrepet er vidt, og det favner om mye. Jeg gleder meg til å kunne bidra til et enda bedre kulturtilbud på Sortland.

Ann Cathrin Stafseth

Sortland Høyre.