Mikaela Backman.
Mikaela Backman. Foto: Pressefoto

Synspunkt | Miljøpartiet De Grønne vil ha en frisklivssentral på Sortland

Vi sier ja til forbedret tilbud for folkehelse og større søkelys på forebygging av sykdommer og tidlig intervensjon for sykemeldte. ​ ​

Hvorfor Frisklivssentral? ​

Gjennom å etablere en Frisklivssentral kan Sortland kommune være med å forebygge livsstilssykdommer og hjelpe mennesker fortere ut i jobb etter sykemelding. Et fremtidsrettet helsearbeid fokuserer mer på hva enkelte individer kan gjøre for å hjelpe seg selv, enn å behandle sykdom når sykdommen allerede har manifestert seg. Å hjelpe folk til egen mestring i livet, vil skape større ringvirkninger. Vi bør flytte fokuset til å bygge opp mennesker og lære hva en frisk kropp trenger. Det er få som vet at verdens helseorganisasjon anbefaler styrketrening 1-2 ganger i uken til alle voksne, mens de fleste vet at med økende alder minsker kroppens muskelmasse. Det finnes så mye å hente i basiskunnskapen om trening, kropp- og helse. Gjennom effektivere kunnskapsformidling og motivasjonsarbeid gir vi folk større mulighet å gjøre noe med sine plager selv. ​

Sortland kommune havner i en uheldig situasjon om vi ikke gjør noe, der folk venter i lange køer for å komme til en terapeut som allerede har mer enn nok pasienter. Vi vet allerede at de fysioterapeuter som jobber med driftstilskudd på Sortland har et stort arbeidspress, og pasientene risikerer å bli stående i ulike køer. Det skaper stor frustrasjon å bli stående i en kø, når du mest av alt bare vil bli frisk raskt. Denne frustrasjon kan kanskje bidrar til mer stress og økte plager. Sortland kommune bør prioritere forebygging av helseplager generelt. Det er ikke ukjent at livsstilssykdommene øker. Vi må se på hva vi kan gjøre med systemet, for å effektivisere og øke kvaliteten på tilbudet.

Hva er egentlig en Frisklivssentral?

Målet for frisklivssentralen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet anbefalte i 2011 alle norske kommuner å starte frisklivssentral. Bakgrunnen var at kommunene fikk et spesielt ansvar for forebygging gjennom folkehelseloven i 2012. ​

Hovedmålene er å forebygge sykdom og få inn tidlig intervensjon for sykemeldte. Det er viktig at brukerne lærer å forebygge sykdom eller mestre livet med sykdom bedre. En Frisklivssentral skal tilbys i alle kommuner, og dette tilbudet finnes allerede på Andøy. Men hvorfor ligger Sortland etter med å prioritere forebyggende helsearbeid? Kan det være manglende kunnskap på hvor stor forskjell forebyggende helsearbeid kan utgjøre både samfunnsøkonomisk og helsemessig? Kan det være mangel på lokaler eller savner Sortland kommune evnen til å se mulighetene i de næringslokalene som allerede eksisterer på Sortland?

Det er billigere å forebygge. Vi i De Grønne ønsker å gjøre noe med denne saken og prioritere bedre fremover. En Frisklivssentral hjelper en person både individuelt og tilbyr gruppebaserte tilbud. Som oftest er tilbudet for 18-80 år. Henvisning fra lege, Nav, psykolog eller fysioterapeut kan være en vei inn til frisklivssentralen. Du kan også oppsøke sentralen selv. ​

Mikaela Backman ​

Miljøpartiet De Grønne Sortland