Vindkraftverk Illustrasjon
Vindkraftverk Illustrasjon

Synspunkt | Nordland NKP sier nei til vindkraft

Mange eldre vannkraftverk i Nordland trenger sårt ei opprustning, og dette vil resultere i mere strøm en det vindkraftverk kan tilby, og med mye mindre inngrep i naturen. Denne løsningen er altså billigere i lengden og vil gi ei mer stabil levering av strøm. Vi i Nordland NKP ser at vindindustrien har store negative konsekvenser for natur, dyreliv og folkehelse, derfor er vi imot utbygginga av vindkraftverk som rir som ei mare igjennom Nordland.

NKP vil støtte alle miljøkrav rettet mot monopolenes og storkapitalens rovdrift og forsøpling. Men en bevisstgjøring, som ikke er billig moralisme, av forbrukernes sløsing og forurensing er på sin plass. Kampen for sosialisme er en forutsetning for kampen for miljøet og ressursene. Alle miljøtiltak under kapitalismen innebærer økt forbruk: dette står i motsetning til både miljøet og arbeiderklassens interesser. Vi i NKP jobber for et rødt skifte.

Per Normann,

3. kandidat for Nordland NKP

Lena Adams,

leder i Nordland NKP