Marthe Hov Jacobsen.
Marthe Hov Jacobsen.

Synspunkt | Skoleløftet som kokte bort

Da skoledebatten gikk for fullt tidligere i år, sto kvalitet i skolen i sentrum. Etter at Arbeiderpartiet snudde på valgnatten, er det dessverre bare i sentrum at kvaliteten nå skal løftes.

Arbeiderpartiets argument for å snu, er at man «i alle fall får en ny sentrumsskole». I mai 2019 mente de derimot at «nye krav til antall fag og dybden i fagene gjør det nødvendig med større pedagogiske miljøer på den enkelte skole. Det er viktig å sikre at våre barn kan få en god skolegang på gode skoler, både med godt kvalifiserte lærere og gode moderne bygg».

Arbeiderpartiets visjoner om moderne og tilrettelagte skolebygg, sterke fagmiljøer og et likt tilbud til alle elever har altså kokt bort.

Fasiliteter som kantine er visst heller ikke så viktig lenger, selv om Arbeiderpartiet, SV, Sp og Rødt i sommer bevilget 350 000 kroner til et prøveprosjekt for skolemat. I ettertid har det vist seg at det ikke var mulig å gjennomføre med dagens fasiliteter.

Løsningen? Alle klassene har fått vannkoker som brukes til å servere Rett i koppen havregrøt til lunsj én dag i uken.

For Høyre har det aldri vært avgjørende om skolene er små eller hvor de ligger. For oss har det utelukkende handlet om en fremtidsrettet skole som kan løfte alle elever, som gir elevene de beste forutsetninger for å rustes til et arbeidsliv i endring, til å ha tilgang til viktige sosiale arenaer som aula, idrettshall, kantine og laboratorium, og ikke minst: skape en skole med gode fagmiljø som lærere og skoleledere ønsker å søke seg til. Det er nettopp vedrørende undervisningen at skolestrukturutredningen fra kommunedirektøren er klarest: Nye skoler med større miljø skårer bedre på profesjonsfellesskap og fagmiljø, mulighet for mer fleksibel organisering av undervisningen, inkludering av elever med behov for særskilt tilrettelegging, og tilpasning til endringene i de nye læreplanene.

At Arbeiderpartiet nå bare vil tilby dette til elevene med postnummer 8400 og 8402 er ikke likebehandling.

Sentralt i Høyres forslag er å også bygge gode miljøer rundt elevene og lærerne, med helsesykepleiere, miljøarbeidere og psykisk helserådgivere. Det holder ikke med åpent tirsdag 10-13. Vi trenger voksne som daglig kan se, snakke med og jobbe sammen med elevene, lærerne og foreldrene. Resultater fra Ungdata og rystende historier fra vår egen kommune viser at dette for svært mange er, og vil være, blant skolens viktigste roller fremover.

De valgene som tas nå vil ha betydning for de neste tiårene. For som Arbeiderpartiet før valgkampen sa: «Kommunen står overfor et valg mellom å ruste opp de gamle skolene, eller bygge nye.»

Nå er valget visstnok tatt:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I kommunestyret torsdag støtter Arbeiderpartiet forslaget fra Sp, SV og Rødt om skolestruktur, som opprettholder alle dagens skoler, bortsett fra Holand skole og ungdomstrinnet på Holmstad. Forslaget sier derimot ingenting om hvordan man skal satse på skolen det neste tiåret, det være seg gjennom helt nødvendige investeringer, satsing på lærere, tilrettelegging av bedre sosiale rammer rundt elevene, og fasiliteter som vil kunne løfte læringen i alle fag.

Kanskje koker også de ambisjonene bort i vannkokerne.

Marthe Hov Jacobsen

Sortland Høyre