Fra venstre Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker. Asbjørn Røiseland og Roar Tromsdal var ikke tilstede ved fotograferinga. (Pressefoto, Nord universitet)
Fra venstre Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker. Asbjørn Røiseland og Roar Tromsdal var ikke tilstede ved fotograferinga. (Pressefoto, Nord universitet)

Synspunkt | Snart D-dag for sykepleierutdanning i Vesterålen

– D-dagen for viktig profesjonsutdanning i Nordland nærmer seg. Den 26. juni avgjør universitetets styre om universitetskartet skal tilpasses menneskenes behov i vårt langstrakte fylke, skriver leder i Vesterålen Senterparti, Odd Arne Andreassen.

Nordland mangler 600 sykepleiere, og tallet stiger stadig. Dette rammer de syke og de svakeste, noe vi som samfunn ikke kan akseptere. Utviklinga må snus.

For Vesterålen og Lofoten har vi i dag desentralisert sykepleierutdanning på Nord universitet, studiested Stokmarknes. Universitetets rektor har nå foreslått at lærerkreftene skal trekkes inn til Bodø. Så skal lærerne sendes ut til Stokmarknes ved behov. Hvordan dette praktisk skal gjennomføres, henger i lause luften. Og konsekvensene av forslaget er lite utredet.

I Vesterålen Senterparti er vi redd dette er første steget mot full sentralisering av sykepleierutdanninga til Bodø. Nordlandssamfunnet trenger økning i sykepleierutdanninga, ikke endringer som vi vet vil føre til færre sykepleiere i Vesterålen og Lofoten.

Vesterålen har i lang tid fått en stor andel av sine sykepleiere utdannet nettopp ved det desentraliserte tilbudet på Stokmarknes. Og antall søkere på disse studieplassene har vært høyt i alle år. Blant studiene som har høyest søkertall ved Nord universitet ligger sykepleierutdanninga i Vesterålen på tredjeplass – med fem søkere pr. studieplass. Det er altså en enestående suksess som nå har fått kniven på strupen.

Som motytelse for tilbudet storsamfunnet har etablert gjennom desentralisert utdanning tilbyr kommuner og lokale sykehus praksisplasser for sykepleierutdanninga.

Omlegginga skal gjøres for å tjene penger, visstnok 50 millioner pr år samlet for nedleggelse av lærerskolen på Nesna og andre endringer i undervisningsstrukturen til Nord universitet. Innleie av sykepleiervikarer gjennom byrå koster i dag nordlandskommunene flere ganger dette beløpet. Veit ikke den ene handa hva den andre gjør?

D-dagen for viktig profesjonsutdanning i Nordland nærmer seg. Den 26. juni avgjør universitetets styre om universitetskartet skal tilpasses menneskenes behov i vårt langstrakte fylke. Vi ber om at styret lytter til alle dem de er satt til å tjene, og beholder studiesteder som gjennom årtier har vist sin berettigelse.

Vesterålen Senterparti

Odd Arne Andreassen, leder