Svein Robert Vestå.
Svein Robert Vestå. Foto: Sverre Idar Lakså

Synspunkt | Sortland Arbeiderparti heier på den uvurderlige frivilligheten!

Kultur og idrett har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for Sortland Arbeiderparti sin kulturpolitikk. Gjennom idrett og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken i Sortland kommune skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud i by og bygd.

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet som er uvurderlig i folkehelsearbeidet.

Sortland arbeiderparti støtter opp om fortsatt gratis hall-leie i blåbyhallen inntil 16-år, men vil arbeide for at ordningen blir likestilt med leiesatsene i Sortlandshallen hvor det er gratis opp til 20 år. Vi ønsker fortsatt å gi støtte til renovering av bygdehusene, fortsatt støtte opp om viktige lavterskeltilbud , dagskift, barnas fabrikk, åpent hus , åpen blå og åpen blåbyhall. I tillegg er det viktig for Sortland Arbeiderparti å arbeide for gratis kulturskole.

Sortland Arbeiderparti er sterkt delaktig i prosjekt ny idrettshall/basseng og vil være en sterk pådriver for at fremdriften i prosjektet skal ha høy prioritering. Når ny(e) anlegg er på plass vil det ha stor betydning for regionsenteret Sortland. Grunnskolene, videregående skole og ikke minst barn og unge vil få anlegg som fyller de behov fremtida bringer.

Sortland arbeiderparti vil hylle den viktige frivilligheten som er limet i bygd og by.

I Sortland kommune står vi registrert med utrolige 149 lag og foreninger.

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det at mennesker engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet forebygger ensomhet og bygger fellesskap.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker.

Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.

Vi i Sortland Arbeiderparti ønsker alle et godt valg!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ildsjel og 2.kandidat Sortland Arbeiderparti

Svein Robert Vestå