Christoffer Ellingsen.
Christoffer Ellingsen. Foto: Innsendt

Synspunkt | Sortland skit i sundet

Overskrifta har en dobbel betydning. Det ene er at boliger og næringsbygg etableres stikk mot det som ligger i overordna planverk om å åpne byen mot sundet.

Det andre er at kloakk går urensa rett ut i sundet. Noen har saklig og godt kalla det at «Sortland snur ræva mot sundet».

Kloakk urensa rett i sundet

Rødt har for ikke lenge siden fått bevissthet om at nesten all (eller all?) kloakk fra boliger og næringsbygg i sentrum går urensa ut i sundet! Store, nye byggeprosjekt har fått dispensasjon inntil kommunen har bygd opp nye anlegg eller fått eksisterende anlegg i funksjonell drift. Det siste er at også det nye hotellet som er under bygging har fått en slik dispensasjon. Dette viser manglende forståelse for hva de store utbyggingene i sentrum fører med seg. Det gjelder både trafikkforhold med omfattende krav til nye vei- og kryssløsninger, vanntilførsel og ikke minst kloakkhandtering. Kloakken er mindre synlig og vært minst fokus på – den dyppes jo under vann. «Ute av synet – ute av sinn». Dette må stoppes og i alle nye planer må kloakk handteres forsvarlig før det gis tillatelse til utbygging. Naturmiljøet har mottatt mer enn nok skit. Så er det mer enn betenkelig at utenom sentrum, oppfattes det som om det er det strengere krav om oppfyllelse av regelverket både fra eneboliger og større tiltak. Sånn kan vi ikke ha det.

Byen stenges inne og sundet stenges ute

Flertallet av partiene har etter Rødts mening vært ukritisk og sneversynt ved å ikke se på følgekonsekvenser av særlig boligentreprenørenes konkurranse om å bygge ut og okkupere strandlinja til private boligformål.

Nå er det godkjent bygg med 7 etasjer helt ytterst på fyllinger. Ikke bare stenges byen inne, men den privatiseres på den måten at det oppfattes som privat område. En smal «strandpromenade» endre ingenting på det.  Mer og mer framstår Sortland som en «innlandsby» og ikke kystlandsby med tradisjoner knytta til sjø. I stor grad er strandlinja i sentrum privatisert og tapt for allmennheten.  Så er det samme i ferd med å skje på andre sida av sundet. På Strand er det ble vedtatt mot Rødt stemme å sette i gang regulering for 3 store, massive boligblokker på ei fylling langt ut i fjæra like nord for den gamle fergekaia. Eiendomsspekulanter og entreprenører har fått alt for frie tøyler til å forme omgivelsene som angår oss alle.

Rødt gjør en forskjell og syns du om den forskjellen, kan du vise det med stemmeseddelen.

Hilsen Christoffer Ellingsen

Rødt Sortland