Foto: Bjørnar Hansen

Synspunkt | Takk til ansatte i hjemmesykepleien og på Bøheimen

For vel 1 mnd siden døde vår far. Han sovnet stille inn med ett av sine barnebarn og sykepleier på Bøheimen, ved sin side. Pappa var forberedt og klar til å dø. Han hadde kun ett ønske når det gikk mot slutten, og det var å unngå å ha smerter. Denne problematikken ble godt fulgt opp av sykepleierne på Bøheimen, og han fikk den behandlingen han hadde behov for.

Pappa ble enkemann for snart tre år siden. Da vår mor døde, viste det seg raskt at det ble vanskelig for ham å bo alene i en utkant av kommunen. Etter to mnd. fikk han tildelt omsorgsleilighet på Bøheimen. Her fikk han et liv som ble akkurat slik han hadde håpet på.

Pappa fikk hjemmehjelp til husvask, hjemmesykepleie etter behov, og ikke minst et godt sosialt liv. Pappa spiste sine middager i kantina, og var strålende fornøyd med at han også der fikk den hjelpen han trengte.

En fantastisk dyktig aktivitetsleder sørger for at alle som ønsker det, kan delta på forskjellige aktiviteter daglig. Tilbudet omfatter alle som bor på Bøheimen, og også delvis eldre hjemmeboende, som ved hjelp av kommunal skyss, kommer seg til Bøheimen. Disse tilbudene omfatter både felles måltider, sang, konserter, trim m.m.

Pappa deltok på ALT, helt til tre dager før han døde. Det sier noe om hvor stor betydning dette hadde for ham. Samtidig som han fikk være sammen med andre, fikk han fysisk aktivitet tilpasset hans kapasitet og begrensninger. Ofte består samlingene av sang, noe som var en av pappas hobbyer fra han var helt ung. Han kunne på denne måten fortsette med mye av det han hadde gjort tidligere, også etter at han flyttet til Bøheimen.

Mens pappa bodde i leilighet, hadde både han og vi pårørende et godt og nært samarbeid med hjemmesykepleien. Da han etter hvert fikk større behov for bistand fra hjemmesykepleien, ble alarmknappen som han alltid bar på seg, hyppigere brukt. Uten unntak var en av hjemmesykepleierne på plass innen svært kort tid. Dette ga stor trygghet og medførte at pappa aldri følte engstelse i forhold til å få hjelp. Det at hjelpen alltid var innen rekkevidde, gjorde at vi pårørende også følte oss trygge.

Da pappa ble alvorlig syk i vinter, ble hans hjelpebehov av en slik art, at han måtte flytte ut av leiligheta og over på sykehjemsplass. Han fikk et stort fint rom, som vi møblerte med de samme møblene han hadde hatt i leiligheta. På denne måten ble det et «hjemmekoselig» rom, hvor både han og vi, familien, kunne tilbringe dagene sammen på en fin måte.

Personalet på Bøheimen ivaretok både pappa og oss nærmeste familie, på beste måte. Omsorgen var stor, både i form av godt personlig stell av pappa, gode samtaler og servering av mat og drikke.

Vi er kjent med at sykehjemslegen har travle dager, men det var aldri noe vi opplevde. Hun tok seg alltid god tid til å snakke med både pappa og oss pårørende. Dette ga stor trygghet for oss alle.

Når årene med gamle foreldre i Bø nå er over, sitter vi igjen med en følelse av stor takknemlighet til alle som bidro til at foreldrene våre fikk et godt liv på sine gamle dager. Vi vil derfor takke ansatte i hjemmesykepleien og på Bøheimen, aktivitetslederen, sykehjemslegen og alle andre som ga pappa det han trengte av hjelp, oppmuntring, gode samtaler og en verdig slutt på livet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sølvi Pedersen,

Wenche Johnsen,

Bent Bakkan,

Melbu, Stokmarknes og Holmstad, 5. juni 2019