Ordfører Tove Mette Bjørkmo deltok på møtet i Bodø som omhandlet den varslede nedleggelsen av Vesterålen Naturprodukter as på Sortland.
Ordfører Tove Mette Bjørkmo deltok på møtet i Bodø som omhandlet den varslede nedleggelsen av Vesterålen Naturprodukter as på Sortland. Foto: Mareno Leonhardsen

Synspunkt | Vi bor ikke i et område der bussen går hvert kvarter

Artikkelforfatter Tove Mette Bjørkmo anbefaler Odd Arne Andreassen i Vesterålen Senterparti å komme ned på bussterminalen en vanlig morgen for å se på forholdene.

Vesterålen Senterparti ved Odd Arne Andreassen tar feil, det vil aldri bli et minst like godt tilbud å legge ned Bussterminalen og erstatte med buss-skur langs Vesterålsgata eller flytte busstrafikken inn i sentrumsgatene.

Jeg lurer på om Odd Arne Andreassen og Vesterålen Senterparti er kjent med at det er over 60 avganger per dag fra bussterminalen på Sortland? Er Vesterålen Senterparti kjent med at Vesterålsgata har cirka 11.000 biler per døgn og at det allerede er store kapasitetsproblemer? Er Vesterålen Senterparti kjent med at utrykningskjøretøyene har store utfordringer i Vesterålsgata på grunn av framkommelighetsutfordringer? Er Vesterålen Senterparti kjent med at kjøpesentrene og Kulturfabrikken er lokalisert i Sortland sentrum, der det ikke er lagt til rette for busstrafikk?

Jeg forventer at Senterpartiet deler vårt syn om å redusere trafikken i sentrum i stedet for å øke den. Sortland kommune har nettopp mottatt tilskudd fra miljødirektoratet for å redusere biltrafikken i sentrum. Det er et viktig klimatiltak og jeg hadde forventet at Senterpartiet var positiv til slike tiltak. Har jeg tatt feil?

Det er ikke et minst like godt tilbud å stå gatelangs med koffert i all slags vær og vente på bussen til Evenes eller til Skagen, eller komme fra Evenes eller Skagen og skal videre til Bø, Andøy, Hadsel eller Øksnes.

Det er ikke et minst like godt tilbud for skoleelevene å stå langs en sterkt trafikkert fylkesveg og skal bytte buss når de skal videre til Kleiva eller til Stokmarknes og Melbu.

Det er ikke et minst like godt tilbud å stå gatelangs kl 0400 eller kl 0100 midt i svarte natta for å vente på bussen.

Selv om man kan følge med på mobiltelefon eller se på oppslagstavle, så nytter ikke det når man skal korrespondere fra den ene bussen til den neste. Vi bor ikke i et område der bussen går hvert kvarter.

Jeg trur det vil være klokt om Odd Arne Andreassen og Vesterålen Senterparti setter seg inn i saken før han uttaler seg om at det vil bli et minst like godt tilbud å stå gatelangs for å se på ei tavle eller en mobiltelefon.

Odd Arne Andreassen må gjerne komme på bussterminalen kl 07.30 en vanlig hverdag for å se med selvsyn hva som er realiteten da. Det kan hende at «pipa» får en annen lyd.

Tove Mette Bjørkmo,

ordfører i Sortland (Ap)