Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Vi har en drøm for Bø

Bø kommune står, i likhet med mange andre små kommuner, foran store utfordringer i tida som kommer. Den største utfordringen er å skaffe flere innbyggere, og da er vi helt avhengig av flere arbeidsplasser. Turisme og reiseliv er av mange, inkludert Senterpartiet, nevnt som en næring med stort potensial. Bø Senterparti har i den forbindelse en drøm om at vi skal løfte vår vakre Eventyrkommune fram i lyset og i fellesskap skape minst 50 nye, reelle arbeidsplasser.

Vi har så mye flott å by på i Bø, men vi må være i forkant å legge til rette for den ønskede økte turismen, slik at vi unngår lignende tilstander som i Lofoten. Vi må tilrettelegge med flere servicestasjoner som inneholder dusjanlegg, sanitær, søppel -og tømmestasjoner. Senterpartiet drømmer om en skikkelig flott campingplass, hvor både bobilturister og fotturister føler seg velkommen. Vi drømmer også om at vi endelig får til et skikkelig hotelltilbud, gjerne i form av et Smarthotell. Dette kan gi mange helårs arbeidsplasser.

I tillegg har vi en drøm om at kommunen børster støvet av de fantastiske planene om «Ringelihorn» – et underjordisk museum, bibliotek, kultur -og opplevelsessenter som skal installeres i jordvollene på Parkvoll, i nærhet av dagens museum og friluftsgalleri. Her er også planlagt kafe/restaurant, og alt dette til sammen kan gi spennende og framtidsrettede arbeidsplasser. Sammen med private investorer vil et slikt unikt senter være realiserbart og gi Eventyrkommunen Bø det puffet som trengs for å trekke til seg turister.

Kultur i kombinasjon med mektig natur og lokal gastronomi er store felt vi kan satse videre på. Bare tenk på Sina-hula, som etter omlegging av FV 915 i Eidspollen vil kunne løftes fram som en stor attraksjon for både store og små. Her kan det legges til rette for guidede kulturhistoriske opplevelsesturer med Regine Normann som tema.

Bø Senterparti ser framover mot realiserbare, spennende investeringer og nyvinninger i forbindelse med tilrettelegging for økt turisme i Bø kommune. 50 arbeidsplasser er ikke å love for mye.

Berit Hansen,

Førstekandidat, Bø Sp