Camilla Østingsen og Øyvind Lehn (begge Sp) ved Holand skole. Skuffet over at Sortland Senterparti ikke vant fram i kampen for å berge Holand skole.
Camilla Østingsen og Øyvind Lehn (begge Sp) ved Holand skole. Skuffet over at Sortland Senterparti ikke vant fram i kampen for å berge Holand skole. Foto: Innsendt

Synspunkt | Vi klarte ikke å berge Holand skole – det er tungt

Bygdeskolene er navet i mange lokalsamfunn, og vi plikter å ta vare på dem. Vi skulle ønske at Senterpartiet ikke sto så alene i dette synet, skriver artikkelforfatterne.

Senterpartiet klarte ikke å berge Holand skole. Det var nederlaget vi måtte bite i oss for å berge andre skoler i Sortland. Det er tungt å tenke på i dag.

Skolemiljøet på Holand skal pulveriseres fra neste år. Et pennestrøk i kommunestyret raner bygda for barneskole. De 30 elevene skal flyttes til Lamarka skole, og lærerne ved skolen tvinges til å bytte jobb. Vi i Sortland Senterparti spør om hvordan man mener å spare penger på dette viset. Det eneste man direkte vil spare kostnader på er skolebygget på Holand. Men selv om elevene flyttes, vil byggene stå der. Eller skal vi la forlatte skolebygg stå for rov og ran – uten varme og nødvendig vedlikehold?

De dyktige lærerne ved skolen kan ikke stå uten jobb neste høst, de vil forhåpentlig få nye jobber ved de andre skolene i kommunen. Og de elevene som flyttes til Lamarka skole skal jo også ha lærere der de kommer. Så hva sparer vi på lønnsbudsjettene?

Og som om ikke dette var nok: I dag er det svært få elever ved Holand skole som har behov for skoleskyss. Situasjonen vil være en helt annen ved flytting til Lamarka. Hvor er besparelsen?

Og, for ordens skyld, så ble skolegården ved Holand skole betraktelig oppgradert forrige skoleår. Er det slike eksempler på bruk av penger man ønsker i en trang kommunal økonomi?

Sortland kommune har tatt grep for sentralisering av skoletilbudet, og Holand skole er vedtatt nedlagt allerede fra neste skoleår. Sortland Senterparti har gjennom hele prosessen og valgkampen vært tydelig på at dette er feil kurs.

I fjor høst ble det gjennomført folkemøter i alle bygdene som har skole, i to omganger. Vedtaket i kommunestyret ble fattet i juni, og vips – der står Holand uten skole. Har elever, det pedagogiske miljøet og foresatte fått tid til å ta innover seg hva som egentlig har skjedd?

På folkemøtet på Holmstad skole i fjor høst ble det fra salen stilt spørsmål om hva som ville skje med bygg og uteanlegg om skolen ble nedlagt. Oppvekstsjefen svarte at selv om skolene ble nedlagt, sto jo byggene der fremdeles, og kanskje de kunne brukes til andre formål av innbyggere i bygda. Dette vitner om mangler i prosessen. Et kanskje-svar er ikke godt nok når det gjelder frarøving av skoletilbud i bygdene. Ikke i det hele tatt.

Bygdeskolene må ses på som noe mer enn bare skoler. Disse skolene er navet i mange lokalsamfunn, og vi plikter å ta vare på dem. Det er slik vi bygger kommunen vår, og vi skulle ønske at Senterpartiet ikke sto så alene i dette synet.

På vegne av Sortland Senterparti

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Camilla Østingsen og Øyvind Lehn