Etter fire års innsats ble representantene i kommunestyret takket av torsdag. Ekstra heder vanket det til assisterende rådmann Arne Mæhre (tv), avtroppende ordfører Atle Andersen (Ap) og Bjørn Hegstad (V). Sistnevnte trer til side etter utrolige 40 år som representant i organet.
Etter fire års innsats ble representantene i kommunestyret takket av torsdag. Ekstra heder vanket det til assisterende rådmann Arne Mæhre (tv), avtroppende ordfører Atle Andersen (Ap) og Bjørn Hegstad (V). Sistnevnte trer til side etter utrolige 40 år som representant i organet. Foto: Svein Rist

Takket av i Lødingen

LØDINGEN: Det avtroppende kommunestyret i Lødingen ble under et uformelt møte torsdag takket for innsatsen de har lagt ned for kommunen gjennom de siste fire årene.

Selv om de fleste representantene under det siste ordinære møtet i kommunestyret mottok både rosende ord og blomster for sin innsats som lokalpolitikere, ønsket ordfører Atle Andersen (Ap) torsdag å foreta en siste oppsummering av de store linjene i perioden.

I sin innledning kunne ordføreren opplyse om at det avtroppende kommunestyret har gjennomført 35 møter i perioden. – Det vil si at vi har gjennomført nesten ni møter hvert år. I snitt har vi årlig behandlet og fattet vedtak i nærmere 100 saker, kunne avtroppende ordfører Atle Andersen berette.

Viktige hendelser

Ordføreren pekte på kommunestyrets behandling av kommunereformen som den første store og viktige saken for det avtroppende organet.

– Når perioden skal oppsummeres kommer vi ikke utenom å nevne prosjektet med ny 1-10-skole. Her har vi banket inn budsjettet, sørget for å gjennomføre utbyggingen, og tatt skolen i bruk. Å lande dette arbeidet har vært en meget viktig sak for Lødingen-samfunnet. Nå står den formelle overtakelsen av bygget for tur. Deretter skal det inviteres til åpen dag slik at alle som ønsker det får se hvordan bygget ser ut, fremholdt Andersen, som på den positive siden også trakk frem starten med å realisere Hamndalsprosjektet samt stedsutviklingsprosjektet på Lødingen tettsted som også er i gang.

På den negative siden ble ikke uventet kommunens anstrengte økonomi viet oppmerksomhet.

– I løpet av perioden har vi mistet to asylmottak og opplevd stopp i bosettingen av flyktninger. Dette har ført til tap av arbeidsplasser, noe som i sin tur har ført til økonomiske utfordringer. Stilt overfor denne utfordringen har det vært nødvendig å innføre eiendomsskatt. I det siste er det forholdene for de som skal ta buss fra sentrum av Lødingen som har krevd oppmerksomhet. Her har nyvalgt fylkesråd for samferdsel i Nordland lovt å komme på besøk for å diskutere saka, kunne Atle Andersen opplyse.

God stemning

På sin siste dag som ordfører takket Andersen sine kollegaer i kommunestyret for godt samarbeidsklima.

– Jeg synes tonen har vært god i kommunestyret de siste fire årene. Vi har selvfølgelig hatt våre politiske diskusjoner. Vi har likevel opptrådt ryddig og med respekt. Stemningen har vært god, og klimaet godt, uttalte Andersen, som også rettet en takk til administrasjonen.

– Vi har levert mange bestillinger til administrasjonen. De har levert de utredninger vi har bedt om. Administrasjonen har gjort en hederlig innsats innenfor de ressurser og rammer de har til rådighet, avrundet avtroppende ordfører Atle Andersen.

Ekstra oppmerksomhet

Mens nye representanter står på startstreken til sin karriere som lokalpolitiker, takkes andre av. En som fikk ekstra oppmerksomhet var Bjørn Hegstad (V), som etter 40 år i lokalpolitikken nå trer til side.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Bjørn er en person som er utrolig opptatt av Vestbygda. Det finnes ingen bedre ambassadør enn han for nettopp det, uttalte påtroppende ordfører Hugo Jacobsen, som på vegne av Arbeiderpartiet overrakte blomster og en stor takk til Hegstad for innsatsen gjennom 10 perioder i kommunestyret.

Hegstad kvitterte: – Det er mange ting som rører seg når jeg for siste gang går på talerstolen. Det har vært en flott reise gjennom 40 år. Jeg har møtt og blitt kjent mange flotte mennesker. Lokalpolitikken har helt klart vært med på å berike livet mitt. Jeg vil trekke frem assisterende rådmann Arne Mæhre. Han har vært limet i administrasjonen i mange, mange år, fremholdt Hegstad.

Også Kurt L. Olsen (SV) og Hugo Jacobsen takket det avtroppende kommunestyret for godt klima og konstruktivt samarbeid de siste fire årene.

– Konfliktnivået har vært lavt. Det er bra. Folk leser avisa. De ser hva vi holder på med. Mye krangel er ikke bra for vår kommune, slo Jacobsen fast, før Anita Marthinussen (H) overrakte avtroppende ordfører Atle Andersen en fredslilje fra partiene i opposisjon.