Stokmarknes-rektor Line Pedersen og oppvekstsjef Torbjørn Lappegard i Hadsel inviterer til samlinger for foreldre og lærere i Hadsel denne uka, med tema utenforskap og mobbing.
Stokmarknes-rektor Line Pedersen og oppvekstsjef Torbjørn Lappegard i Hadsel inviterer til samlinger for foreldre og lærere i Hadsel denne uka, med tema utenforskap og mobbing.

Tar alle foreldre med på utafor-dugnad

Denne uka er alle foreldre og lærere i Hadsel med på dugnad for miljøet på skolene.

Hadsel er med i læringsmiljøprosjektet som arbeider for at ingen skal kjenne seg utenfor i skolen. Denne uka er foreldre og lærere i hele kommunen på samlinger med fagfolk.

Spørreundersøkelse

Mandag kveld er foreldrene ved Melbu og Strønstad skoler invitert til samling med Janne Støen og Bente Bakken fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger. Her er temaene samarbeid mellom hjem og skole og informasjon om undersøkelsen Spekter, som har vært gjort i skolene.

– Spekter er en ikke-anonym spørreundersøkelse som skal avdekke om noen føler seg mobbet og utenfor, forklarer rektor ved Stokmarknes skole.

– Vi er jo kritiske til hva slags undersøkelser vi skal bruke, og er opptatt av at de skal føre til resultater, sier Line Pedersen, rektor ved Stokmarknes skole, til Bladet Vesterålen.

Det er bare læreren som ser svarene. I enkelte klasser har undersøkelsen Spekter allerede vært gjennomført to ganger, og det blir en ny runde etter den anonyme Elevundersøkelsen i løpet av våren.

Tirsdag kveld er det tilsvarende møte for foreldrene fra Stokmarknes, Sandnes og Innlandet.

Tydelige lærere

Onsdag er det fagdag for lærerne om forebygging og klasseledelse.

– Det handler om lærere som er tydelige, tar styring og bestemmer for å sikre at ingen er aleine og utenfor, slik det fort kan bli for eksempel der elevene bare får beskjed om å gå sammen to og to. Da blir lett noen stående igjen, forklarer rektoren.

Det er bare de to største skolene som deltar i selve læringsmiljøprosjektet, men alle skolene deltar på fagdager for å få faglig påfyll likevel. Denne uka er det fagdag for lærerne, og i mai blir det fagdag for assisenter og annet personell som jobber med ungene.

Også Melbu og Søndre barnehager har en egen fagsamling om å hindre mobbing og jobbe med barnas psykiske helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard understreker at kommunen ønsker å få til at både foreldre, lærere og andre ansatte skal oppleve at læringsmiljøprosjektet merkes.

– Dette er blant de viktigste sakene vi kan jobbe med både i skole og barnehager, sier Lappegard.